Händelse vid kärnkraftverk i Ukraina

Klockan 04:51

Med anledning av händelserna vid kärnkraftverket i Zaporizjzja i sydöstra Ukraina håller Strålsäkerhetsmyndighetens krisorganisation på att samlas.

Vi följer händelseutvecklingen och uppdaterar löpande vår webbplats med information.

Påverkan på Sverige vid ett eventuellt radioaktivt utsläpp i Ukraina

Ett utsläpp av radioaktiva ämnen späds ut i atmosfären. Koncentrationen av radioaktiva ämnen blir därför låg på stora avstånd. Vid en kärnkraftsolycka i Ukraina begränsas konsekvenserna i Sverige av det stora avståndet mellan länderna. Om en sådan händelse skulle inträffa och vindarna för utsläppet mot Sverige är det inte aktuellt med jodtabletter, inomhusvistelse eller utrymning. Den påverkan som eventuellt kan ske i Sverige är i första hand på livsmedelsproduktion.

Vad gör krisorganisationen?

Strålsäkerhetsmyndighetens krisorganisation består till stor del av experter inom strålskydd och kärnteknik samt kommunikatörer.
Krisorganisationen:

  • ger råd om strålskydd och sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen
  • ger råd om strålningsmätningar samt samordnar och biträder med strålskyddsbedömningar
  • upprätthåller och leder en nationell organisation för expertstöd
  • svarar för teknisk rådgivning till de aktörer som ansvarar för hantering av konsekvenser av en olycka i kärnteknisk verksamhet
  • svarar för expertkompetens samt kunskaps- och beslutsunderlag inom strålskyddsområdet inklusive spridningsprognoser och strålskyddsbedömningar
  • upprätthåller förmågan att inom strålskyddsområdet genomföra mätningar, provtagningar och analyser i fält
  • informerar tillsynsmyndigheter i närliggande länder vid händelser som fått eller kunde ha lett till konsekvenser som inte är av försumbar betydelse för säkerhet eller strålskydd
  • informerar, i samverkan med berörda myndigheter, allmänheten om strålning och strålskydd i syfte att förebygga akuta strålskador och minska risken för sena skador till följd av strålning.

Strålsäkerhetsmyndighetens senaste nyheter