Tillfredsställande strålsäkerhet vid Ringhals

Strålsäkerhetsmyndigheten har i den årliga samlade strålsäkerhetsvärderingen bedömt strålsäkerheten vid Ringhals AB (RAB). Den samlade bedömningen är att strålsäkerheten vid RAB är tillfredställande. Det är samma bedömning som gjordes av myndigheten föregående år.

Myndigheten bedömer i värderingen att RAB har en organisation och en systematik för att kunna identifiera och genomföra förbättringsåtgärder. Myndigheten menar vidare att RAB har kontroll över anläggningarnas utformning och utveckling. Projekt som påverkar anläggningen har också genomförts med gott resultat.

- Men för att ytterligare stärka strålsäkerheten ser myndigheten att RAB bör stärka sitt fokus på att anläggningsändringar görs korrekt och att rutiner vid underhåll av både säkerhets- och driftsystem efterlevs, säger Kristina Keltler-Mossberg, inspektör vid enheten för drifttillsyn vid Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ytterligare information: Kristina Keltler-Mossberg, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten, via myndighetens pressjour, tel. 08 - 799 40 20.