Förtydligande 10 mars 2022: Med anledning av elavbrott vid Tjernobyl – inga strålsäkerhetskonsekvenser för Ukraina eller Sverige

Strålsäkerhetsmyndigheten har under dagen fått information om elavbrott vid anläggningen Tjernobyl i Ukraina. I Tjernobyl finns idag inga reaktorer i drift. På platsen finns ett lager med använt kärnbränsle. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att ett elavbrott i Tjernobyl inte kommer att leda till några radiologiska utsläpp på ett par veckors sikt.

– Elavbrottet innebär idag inte några strålsäkerhetsmässiga konsekvenser för människa eller miljö, vare sig i Ukraina eller i Sverige, säger Jan Hanberg, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, och fortsätter:

– Om strömavbrottet pågår i mer än ett par veckor så behöver kylningen lösas på annat sätt, exempelvis med hjälp av diesel till dieselaggregat som redan finns på anläggningen.

Förtydligande 10 mars 2022

Efter cirka två veckor behöver bassängen för använt kärnbränsle fyllas på med vatten för kylning. Det behövs för att skärma strålningen från bränslet som annars kan försvåra arbetsmiljön i bränsleförvaret. Även om vatten inte kan fyllas på bedömer Strålsäkerhetsmyndigheten att det inte skulle leda till en olycka med utsläpp av radioaktiva ämnen.

Mer information med anledning av händelserna i Ukraina

Strålsäkerhetsmyndighetens senaste nyheter