Nytt ansvar för tillsyn av säkerhetsskyddslagen – det här gäller för verksamhetsutövare

Ändringar i säkerhetsskyddsförordningen leder till att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) från och med i dag 1 december tar över ansvaret för att granska och inspektera kärntekniska verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

SSM har sedan tidigare ansvar för tillsyn inom fysiskt skydd och informationssäkerhet med stöd av kärntekniklagen. Det nya uppdraget innebär bland annat att myndigheten beslutar om placering i säkerhetsklass och hantering av registerkontroller för kärntekniska verksamhetsutövare, vilket är nya uppgifter för SSM.

­­­­– Vi ser positivt på det nya uppdraget! Eftersom myndigheten redan genomför tillsyn med stöd av kärntekniklagen så står vi väl rustade inför många av de uppgifter som tillkommer med det utökade ansvaret, säger Emil Jorpes, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndighetens enhet för genomförande av skydd och beredskap.

Genom uppdraget får myndigheten ett helhetsansvar för tillsynen inom nukleärt säkerhetsskydd, vilket inkluderar fysiskt skydd, informationssäkerhet och personalsäkerhet. För att stärka utvecklingen av säkerhetsskyddet bygger myndigheten väletablerade internationella samarbeten, och tar stöd från internationella atomenergiorganets (IAEA) rekommendationer. Nationellt sker också ett brett samarbete med flera aktörer:

– I dag samarbetar vi bland annat med Polisen, länsstyrelserna och Säpo. Vårt samarbete med Svenska kraftnät har intensifierats genom uppdraget att ta över registerkontrollerna. Det är ett exempel på bra samverkan mellan myndigheter inom statsförvaltningen, säger Emil Jorpes.

Ytterligare information: Emil Jorpes, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndighetens enhet för genomförande av skydd och beredskap, via Strålsäkerhetsmyndighetens presstjänst: 08-799 40 20

Det här gäller för dig som verksamhetsutövare

  • Från och med 1 december behöver du anmäla säkerhetskänslig verksamhet till SSM.
  • Beslut om placering i säkerhetsklass 2 och 3 kommer efter den 1 december 2021 att fattas av SSM. Innan myndigheten har fattat beslut om placering i säkerhetsklass gäller det som tidigare beslutats av Svenska kraftnät respektive länsstyrelserna.
  • Skicka din ansökan om registerkontroller i så stor utsträckning som möjligt i en gemensam försändelse till myndigheten för att underlätta den administrativa hanteringen.

Lagändringar i säkerhetsskyddslagen från och med 1 december 2021

Strålsäkerhetsmyndigheten är från och med 1 december 2021 tillsynsmyndighet enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Myndigheten ansvarar inom området kärnteknisk verksamhet för tillsyn över enskilda verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Uppdraget omfattar bland annat beslut om placering i säkerhetsklass 2 och 3 samt ansökan om registerkontroll. Myndigheten har därigenom tagit över uppdraget från Svenska kraftnät och länsstyrelserna.

Mer information