Nya riktlinjer för strålskydd vid radiologiska nödsituationer där platsen är okänd på förhand

Strålsäkerhetsmyndigheten publicerar nya anvisningar för hur myndigheter och organisationer med ansvar för räddningstjänst, sjukvård, ordning och säkerhet samt krisberedskap ska hantera strålskydd vid radiologiska nödsituationer där platsen, där nödsituationen kan inträffa, är okänd på förhand.  

Rapporten Strålskyddsåtgärder vid radiologiska nödsituationer – Planeringsunderlag för händelser där platsen är okänd på förhand behandlar strålskydd för allmänheten och för arbetstagare. Rapporten riktar sig till organisationer som ansvarar för hantering av radiologiska nödsituationer i samband med händelser i beredskapskategori 4. Det vill säga verksamheter med joniserande strålning som inte bedrivs på en bestämd plats eller antagonistiska eller oavsiktliga handlingar med strålkällor.

– Utvecklingen inom beredskapsområdet de senaste åren innebär nya krav inom strålskyddsområdet, vilket påverkar många aktörer med ansvar för att hantera radiologiska nödsituationer i Sverige. Med tanke på den förändrade kravbilden där mycket är nytt, vill Strålsäkerhetsmyndigheten med den här rapporten ge stöd och riktlinjer till andra myndigheter som hanterar den här typen av situationer, säger Peder Kock, utredare på enheten för beredskap på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Rapporten kompletterar de gemensamma riktlinjerna för strålskydd vid radiologiska nödsituationer som redan finns inom Norden, i den så kallade Nordiska flaggboken. Den kompletterar även rapporten Översyn av beredskapszoner som är ett underlag för beredskapsplanering för allmänheten vid händelser inom verksamheter i beredskapskategorierna 1, 2 och 3. Rapporten förklarar principer och begrepp som används inom strålskydd vid radiologiska nödsituationer och hur de kan användas vid beredskapsplanering. Doskriterier och åtgärdsnivåer för strålskyddsåtgärder som kan behövas för att skydda allmänheten beskrivs, liksom praktiska råd om strålskyddsåtgärder för arbetstagare.

Rapporten är framtagen i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Socialstyrelsen.

Ytterligare information: Peder Kock, utredare på enheten för beredskap tel. 08-799 44 62 eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.