Internationell strålsäkerhetsutbildning i Stockholm ger deltagarna praktisk kunskap

Med strålskyddsexperter från hela världen och fokus på praktiska övningar och fallstudier ska International Radiological Protection School (IRPS) ge yrkesverksamma från över 20 olika länder möjlighet till fördjupning och ökad förståelse för internationella strålskyddsfrågor.

För femte gången anordnade Strålsäkerhetsmyndigheten i augusti en veckolång internationell strålsäkerhetsutbildning i samarbete med OECD:s atomenergibyrå NEA och Stockholms universitet. International Radiological Protection School (IRPS) riktar sig till yrkesverksamma inom olika typer av strålningsrelaterade områden i hela världen. De mer än 50 deltagarna kommer i år från över 20 länder, många av dem är erfarna och har jobbat inom sina områden i många år.

– Utbildningen bygger på idén att deltagarna inte är nybörjare, de ska ha lite erfarenhet inom strålskydd men behöver vidareutbildning och fördjupning. Det är tanken bakom kursen, säger Andrzej Wojcik, professor i strålningsbiologi vid Institutionen för molekylär biovetenskap vid Stockholms universitet och en av initiativtagarna till utbildningen.

Den fem dagar långa kursen på Stockholms universitet innehåller föreläsningar inom olika strålskyddsrelaterade områden, forskningsöversikter, men också en stor del workshops och övningar med fall som deltagarna får sätta tänderna i. De använder också universitetets labb för praktiskt arbete och analyser.

– Kursen är helt inriktad på praktiska aspekter av strålskydd. Vi vill ge studenterna tid att diskutera, och att jobba med riktiga fallstudier. De som undervisar är också kvar under hela veckan, så det ska finnas många chanser att diskutera och mötas. Det verkar deltagarna uppskatta mycket, att hela veckan blir ett sätt att mötas mellan länder, säger Andrzej Wojcik.

Veckan inleddes med anföranden från de tre arrangerande organisationernas representanter, Strålsäkerhetsmyndighetens vikarierande generaldirektör Michael Knochenhauer, NEA:s generaldirektör William D. Magwood, IV och Catarina Rydin, professor och sektionsdekanus vid Stockholms universitet.

– Strålsäkerhetsmyndigheten var en av initiativtagarna till den här utbildningen när den startade 2018, och vi värdesätter den högt. Vi ser ett stort värde i att yrkesverksamma i hela världen kan knyta kontakter och genom intressanta och dagsaktuella föreläsningar få en fördjupad förståelse för strålskydd, säger generaldirektör Michael Knochenhauer.

Under onsdagen har deltagarna just avslutat ett pass i laboratoriet, där strålskadade celler har analyserats, därefter fått en genomgång av de senaste studierna på utvecklingen av cancer på bland annat överlevare från atombomberna i Japan 1945 och en presentation av FN-organet UNSCEAR:s internationella strålskyddsarbete. Under kaffepausen hörs en mängd språk i Stockholms universitets annars sommartomma lokaler.

En av deltagarna är Asta Nekrasovaite, chefsinspektör för transport- och strålsäkerhetsavdelningen vid den litauiska statens kärnsäkerhetsinspektion. Hon ser kursen som en fortsättning på en lång tradition av samarbete mellan länderna kring strålsäkerhetsfrågor.

– Vi har en lång tradition av samarbete med den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten och vi har varit mycket behjälpta genom åren, vi hänvisar exempelvis ofta till svenska dokument i vårt arbete. Det jag uppskattar med den här kursen är att det finns så många experter närvarande. Det var oväntat, och det är verkligen guld värt för oss att ha tillgång till så många experter samlade på ett ställe, säger Asta Nekrasovaite.

Hon arbetar med strålskyddsutbildning för de arbetare som just nu håller på att avveckla de två reaktorerna vid kärnkraftverket Ignalina i Litauen. Att föreläsningarna är uppdaterade och kopplade till dagsaktuella frågor är en annan sak hon uppskattar med utbildningen.

– Kursen är verkligen inriktad på vad som pågår just nu. Revideringarna av föreskrifter, regulatoriska tillvägagångssätt, vilka uppdateringar som kommer nu och nya vetenskapliga studier. Allt sammanvävt i ett fint pussel, säger Asta Nekrasovaite.