Strålsäkerhetsmyndighetens forskningsmedel fördelas via utlysningar

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ändrar sina rutiner när det gäller forskningsfinansiering och fördelar från och med 2021 huvuddelen av forskningsmedlen via utlysningar. Förändringen utgår från myndighetens nya policy för forskningsfinansiering och är ett led i att öka transparensen för myndighetens forskningsprocess.

– Tidigare har förslag om forskningsprojekt och vilka som ska utföra dem i huvudsak initierats av forskningshandläggare på SSM. Genom att öka andelen utlysningar uppfyller SSM på ett bättre sätt den statliga värdegrunden med objektivitet, oberoende, opartiskhet, integritet och likabehandling. Med öppna utlysningar minskar vi även beroendet av enskilda forskningshandläggares kontaktnät, samtidigt som vi skapar konkurrens samt bättre förutsättningar för strategisk styrning av forskningen, säger Per Seltborg, forskningschef på myndigheten.

Utlysningarna riktar sig till alla inom de utlysta forskningsområdena som har rätt kompetens och bakgrund. Endast i undantagsfall kommer forskningsmedel att fördelas direkt av myndigheten. Det kan då till exempel handla om nationella och internationella forskningsprogram som myndigheten finansierar tillsammans med andra aktörer.

– Under 2021 kommer SSM att utlysa över 20 forskningsprojekt, vilket är en betydande ökning jämfört med tidigare år, säger Per Seltborg.

SSM finansierar forskning för omkring 80 miljoner kronor per år inom hela myndighetens ansvarsområde. De två huvudsakliga målsättningarna med finansieringen är att bidra till den nationella kompetensförsörjningen och att stärka myndighetens verksamhet utifrån dess uppdrag inom normering, tillsyn, tillståndsprövning, kunskapsförsörjning och beredskap.

Ytterligare information: Per Seltborg, forskningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Mer information