Ansvar för historiskt radioaktivt avfall är utrett

Strålsäkerhetsmyndigheten har haft i uppdrag av regeringen att utreda ansvaret för historiskt radioaktivt avfall. Myndigheten har även utrett vem som bör bära kostnaderna och ger förslag på åtgärder.

I utredningen når Strålsäkerhetsmyndigheten slutsatsen att AB Svafo ansvarar för det historiska avfallet med undantag för det avfall som härstammar från kärnkraftverken och det avfall som härstammar från Westinghouse bränslefabrik i Västerås.

– Vi bedömer att det är motiverat med ett statligt stöd för omhändertagandet av delar av det historiska avfallet. Vi föreslår också i utredningen att Riksgälden ges i uppdrag att genomföra en begränsad översyn av finansieringslagen för att inkludera delar av avfallet på Studsvik säger Anders Wiebert, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Avfallet kommer från forsknings- och utvecklingsarbete som bedrivits i bland annat Studsvik sedan början av 1950-talet, men består också av avfall från sjukhus, industrier och avfall från FOA:s militära utvecklingsarbete. Avfallet planeras att deponeras i de slutförvar som SKB ämnar uppföra i bland annat Östhammar och i det planerade slutförvaret för långlivat låg- och medelaktivt avfall.

Ytterligare information: Anders Wiebert, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten, via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20

Strålsäkerhetsmyndighetens utredning