Här är Strålsäkerhetsmyndighetens program i Almedalen 2024

Under Strålsäkerhetsmyndighetens seminarium i Almedalen berättar vi bland annat hur det går till att pröva en ansökan om ny kärnkraft. Välkomna onsdag kl 13 i Länsstyrelsens trädgård.

Hur går det till att pröva en ansökan om ny kärnkraft i Sverige och hur långt har Strålsäkerhetsmyndigheten kommit i sina förberedelser? Vad återstår att utreda och vad krävs av en kommun och länsstyrelse om kärnkraft ska etableras på en ny plats? Svaren får ni på vårt seminarium under Almedalsveckan.

Strålsäkerhetsmyndigheten har till uppgift att förbereda för ansökningar om att uppföra och driva nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. Vid seminariet kommer myndigheten ge en inblick i det arbete som pågår för att utveckla och effektivisera prövningsprocessen för olika reaktortyper och även redogöra för vilka frågor som återstår att utreda för att en ansökan ska kunna prövas av myndigheten.

Förutom representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten medverkar under seminariet även företrädare från kärnkraftsindustrin, regeringens kärnkraftssamordnare, utredaren för Kärnkraftsprövningsutredningen, samt Kärnkraftskommunernas samarbetsorganisation.

Deltagare:

Michael Knochenhauer, generaldirektör, Strålsäkerhetsmyndigheten
Lisa Ranlöf, Enhetschef, Strålsäkerhetsmyndigheten
Pernilla Sandgren, särskild utredare, Kärnkraftsprövningsutredningen
Carl Berglöf, Nationell kärnkraftssamordnare, Klimat och näringslivsdepartementet
Andreas Erlandsson, ordförande, Kärnkraftskommunernas samarbetsorganisation
Desirée Comstedt, vice president new nuclear, Vattenfall
Jesper Marklund, manager, New nuclear development Sweden, Fortum

Moderator: Pelle Zettersten, Strålsäkerhetsmyndigheten.

Tid: 26 juni kl. 13.00–15.00
Plats: Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4, Visby