Ny metod för att upptäcka hudcancer på distans minskar onödiga operationer

Att låta vårdcentralen ta bilder av pigmentfläckar som sen bedöms av hudläkare kan minska antalet onödiga operationer kraftigt. Metoden teledermatoskopi har gjort att upptäckten av hudcancer blivit mer än tio gånger så effektiv, det visar Strålsäkerhetsmyndighetens UV-råd i sin årliga rapport.

Att tidigt upptäcka hudcancer kan vara avgörande för patientens överlevnad. Men att tidigt ställa en diagnos kan vara svårt, och antalet hudförändringar som opererats bort men visat sig vara godartade har varit omfattande. En uppskattning är att onödiga operationer kostat vården 60 miljoner kronor per år.

Dermatoskopi är en metod som har underlättat identifieringen av elakartade hudförändringar. Med hjälp av instrumentet dermatoskop kan läkare se en förstorning och genomlysning av huden så att det ytliga lagret kan undersökas mer detaljerat.

Pilotprojekt i Stockholm gav effekt

Men dermatosokopi kräver vana och träning, vilket gör att det kan dröja innan patienter som misstänker en elakartad hudförändring får tillgång till metoden. Region Stockholm provade därför den nya tekniken teledermatoskopi, där läkare på vårdcentraler har möjlighet att ta bilder på hudförändringar när de är osäkra eller misstänker hudcancer. Bilderna skickas sen för bedömning av hudläkare. Metoden har gjort att antalet operationer minskat och en större andel av de hudförändringar som opereras visat sig vara elakartad hudcancer.

– Den stora vinsten med införandet av teledermatoskopi är att färre patienter slussas mellan vårdgivare vilket gör vården mer effektiv. Bedömningen blir också säkrare med en granskning av erfarna hudläkare som kan samråda och ställa diagnos. Resultatet ser vi tydligt i färre onödiga operationer och möjlighet att eftergranska bedömningarna, säger Elinor Nemlander, som arbetar på Liljeholmens vårdcentral och på Akademiskt primärvårdscentrum i Region Stockholm och är doktorand vid Karolinska institutet.

Elinor Nemlander har tillsammans med Jan Lapins på Karolinska universitetssjukhuset beskrivit införandet av teledermatoskopi i Region Stockholm i den årliga rapporten som det vetenskapliga rådet för UV-frågor gör åt Strålsäkerhetsmyndigheten.

Införandet av teledermatoskopi initierades av Regionalt cancercenter Stockholm Gotland i samverkan med Akademiskt Primärvårdscentrum och Karolinska Universitetssjukhuset. Först fick en mindre grupp vårdcentraler vara pilotprojekt för metoden, som sen visade sig vara så effektiv att man kunde öka antalet vårdcentraler successivt. Sedan 2023 erbjuds tjänsten på regionens samtliga cirka 240 vårdcentraler.

Ny funktion ska ge riktad information

Nu utvecklas nya funktioner i plattformen där patienter via en sms-tjänst ska kunna godkänna att delta i forskningsstudier och eller få riktad information om exempelvis solskyddsråd och egenkontroller.

– Den här typen av tjänster tror vi är särskilt angelägna för patienter som är oroliga eller har en förhöjd risk för hudcancer. När de lämnat samtycke är tanken att de via sms-tjänsten ska länkas till webbaserad information utifrån den enskilda individens situation och behov, säger Elinor Nemlander.

Tove Sandberg Liljendahl är utredare med fokus på UV-strålning och hudcancerprevention på Strålsäkerhetsmyndigheten. Hon tror att teledermatoskopi och de tjänster som nu utvecklas i plattformen kommer vara viktiga verktyg i förebyggandet av hudcancer.

– På myndigheten jobbar vi med hudcancerprevention bland annat genom att höja kunskapen om UV-strålningens skadliga effekter. Men vi ser teledermatoskopin som ett viktigt verktyg inom sekundärprevention i vården, när människor misstänker hudcancer och redan sökt vård, säger Tove Sandberg Liljendahl.

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd om ultraviolett strålning presenterade sin årliga rapport vid ett seminarium på myndighetens huvudkontor den 27 maj 2024.

Ytterligare information: Strålsäkerhetsmyndighetens presstjänst, tfn 08-799 40 20.

Teledermatoskopi under 2023 i Region Stockholm

  • Totalt utnyttjades teledermatoskopisk utredning i 14 510 patientfall i Region Stockholm under 2023.
  • Misstanke om melanom eller behov av att utesluta melanom var den vanligaste remissfrågeställningen och utgjorde 65% av de remitterade patientfallen.
  • För dessa rekommenderades kirurgisk borttagning i 12 % av fallen och uppföljande dermatoskopisk kontroll i 4,5% av fallen.
  • I 83,5 % av fallen krävdes ingen ytterligare diagnostisk åtgärd.
  • Majoriteten av patienterna fick lugnande besked, vilket gjorde att de inte behövde genomgå onödiga operationer eller remitteras vidare till hudspecialist.
  • Under 2023 diagnosticerades ca 15% av regionens melanom genom teledermatoskopi.