Ny tjänst för UV-index hjälper dig att skydda dig i solen

Strålsäkerhetsmyndigheten lanserar nu en ny digital tjänst där du snabbt kan se en prognos för UV-index för olika platser fyra dagar framåt. Om UV-index är 3 eller högre behöver de flesta skydda sig.

Ett högt UV-index betyder att UV-strålningen är stark och du bör tänka på att använda lämpliga solskydd. Strålsäkerhetsmyndighetens nya webbtjänst för UV-index hjälper dig att hålla koll på när strålningen är som starkast.

– De flesta behöver skydda sig i solen när UV-index är 3 eller högre. UV-index i Sverige är som högst under sommaren mellan klockan 11 och 15, då det kan ligga på mellan 4 och 7. Vid Medelhavet är UV-index oftast högre, mellan 7 och 10 på sommaren, och vid ekvatorn kan UV-index bli extremt högt året runt, säger Tove Sandberg Liljendahl, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten med särskilt fokus på hudcancerprevention.

Förutom vilket UV-index som råder finns det fler faktorer att tänka på. Olika personer är olika känsliga för solen och de som bränner sig lätt behöver skydda sig mer.

Den nya tjänsten för att se aktuellt UV-index finns på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats och bygger på data från EU:s jordobservationsprogram Copernicus. Tjänsten har utvecklats i samarbete med SMHI som ansvarar för att mäta UV-strålning i Sverige.

Hur funkar den nya tjänsten för UV-index?

  • Webbtjänsten ger dig en beräknad prognos över UV-index under de närmaste fyra dagarna på ett antal utvalda platser i världen.
  • Det UV-index som visas gäller vid klart väder med en molnfri himmel.
  • Prognoserna hämtas från Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) via ett API och uppdateras en gång per dag.
  • CAMS prognostiserar UV-indexet genom en kombination av avancerade satellitdata, sofistikerade modelleringsmetoder och realtidsatmosfäriska data.

Sedan tidigare har Strålsäkerhetsmyndigheten också tjänsten Min soltid, där du på webben kan få en rekommendation om hur länge du kan vistas i solen utan att bränna dig. Beräkningen tar hänsyn till din känslighet för solen, tidpunkt och plats.

Ytterligare information: Tove Sandberg Liljedahl, utredare på enheten Utveckling av strålskydd och miljö på Strålsäkerhetsmyndigheten, via
myndighetens presstjänst, tfn 08-799 40 20.

Om UV-index

UV-index är ett mått på den ultravioletta strålning från solen som når jorden och som gör att man kan bränna sig. UV-index varierar främst beroende på breddgrad, årstid och tid på dygnet, men även andra faktorer som topografi, ozon och molnighet påverkar. Ett högt UV-index betyder att UV-strålningen är stark och du bör tänka på att använda lämpliga solskydd. UV-index är vanligen som högst mitt på dagen, i Sverige sommartid är det kl 13. De högsta värdena på jorden finns i bergstrakter vid ekvatorn, där kan UV-index vara över 20.