Myndigheten uppmanar: Använd inte UV-index för att sola

UV-index bör användas för att skydda sig i solen när den är som starkast. Nu varnar myndigheten för en trend i sociala medier där UV-index används på ett motsatt sätt.

– Att sola när UV-index är som högst är direkt skadligt och ökar risken för hudcancer, säger Carl Bladh på Strålsäkerhetsmyndigheten.

UV-index är ett mått på den UV-strålning från solen som når jorden. Vid ett högt UV-index riskerar du att bränna dig och du bör tänka på att använda lämpliga solskydd. Men en ny trend i sociala medier uppmanar unga att sola när UV-index är som högst, i motsats till Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer. Det är en oroväckande utveckling, menar Carl Bladh som är enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Vi ser med oro på att ungdomar inspireras att använda UV-index på det här direkt skadliga sättet. Vi vill uppmana föräldrar att prata med sina barn och ungdomar om vikten av att skydda sig när UV-index är högt, inte det motsatta, säger Carl Bladh.
Trenden att jaga högt UV-index är global och har stor spridning i USA, men även svenska konton på exempelvis appen TikTok sprider budskapet att UV-index ska användas på detta motsatta sätt.

Malignt melanom har fördubblats

Utvecklingen för hudcancer har gått åt fel håll de senaste åren, vilket kopplas till solvanor hos den äldre befolkningen under tidigare decennier. Under de senaste 20 åren har hudcancerformen malignt melanom mer än fördubblats, enligt de senaste siffrorna från Socialstyrelsen. Malignt melanom står för omkring 85 procent av dödsfallen i hudcancer. Att informera om UV-strålningens skadliga påverkan och hur man vistas säkert i solen är en viktig del i att försöka vända den trenden.

– Vi har regeringens uppdrag att förebygga hudcancer och i det arbetet är information till både vuxna och barn viktigt. Men vi ser att också att sociala medier-bolagen har en roll i hur den här kommunikationen nu riktas mot unga, där vi hoppas att de vill ta mer ansvar för att skydda användarna, på samma sätt som man har gjort med annan typ av information som i förlängningen kan vara skadlig, säger Carl Bladh.

Strålsäkerhetsmyndigheten har återkommande haft kampanjer i sociala medier för att nå unga med budskapet att skydda sig i solen, framförallt mellan kl 11 och 15 då UV-strålningen är som starkast. Myndigheten lanserade också nyligen en tjänst där en prognos för UV-index kan ses för olika platser.

– Vi informerar alltid om att tjänsterna för att se UV-index är till för att skydda sig mot skadlig strålning, och i förlängningen hudcancer. Hur länge du kan vistas i solen beror förutom UV-index också på vilken hudtyp du har, och vi skiljer även på barn och vuxna. Små barn bör ju inte vara i solen överhuvudtaget, säger Carl Bladh.

På sidan Minsoltid.se kan du se hur länge du kan vistas i solen, anpassat efter din hudtyp och dagens UV-index på olika platser.

Ytterligare information: Carl Bladh, enhetschef på enheten Utveckling av strålskydd och miljö, via myndighetens presstjänst, tfn 08-799 40 20.