Tidig värdering av ny reaktorteknik gör tillståndsprocessen mer effektiv och förutsägbar

Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår att ny reaktorteknik ska kunna värderas av myndigheten redan innan en aktör formellt ansöker om tillstånd. Det kan både ge tid för myndigheten att sätta sig in i hur en specifik reaktor är uppbyggd och korta ledtiderna för att behandla en tillståndsansökan.

En aktör som utvecklar en reaktorteknik eller vill söka tillstånd för tekniken kan redan innan en formell ansökan behöva veta om tekniken uppfyller de krav som ställs i lagar och föreskrifter. Vid en värdering på ett tidigt stadium finns goda möjligheter att ändra i konstruktionen eller i de tester och analyser som genomförs. Detta kan inför en ansökan spara tid och även resurser, både för den sökande och för myndigheten.

I en rapport till regeringen beskriver Strålsäkerhetsmyndigheten hur en tidig värdering av ny reaktorteknik ska kunna genomföras. Syftet med en värdering är att skapa tidig dialog och ge den sökande återkoppling på om tekniken har förutsättningar att uppfylla kraven på strålsäkerhet.

Värderingen föreslås vara frivillig och öppen för både utvecklare av reaktorer och potentiella ägare och tillståndshavare. Den sökande behöver dock vara en kompetent och stabil motpart till myndigheten och det ska finnas ett konkret intresse för att använda reaktortekniken i Sverige.

– För Strålsäkerhetsmyndigheten ger en värdering av ny reaktorteknik goda möjligheter att tidigt bygga upp kompetens om nya reaktorkoncept, vilket effektiviserar en eventuell framtida tillståndsprövning och gör den mera förutsägbar, säger Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör Michael Knochenhauer.

Ska finansieras av avgift

Strålsäkerhetsmyndigheten har även utrett hur en värdering av ny reaktorteknik ska kunna finansieras. Förslaget är att kostnaden för värderingen täcks av en avgift som tas ut av myndigheten. Avgiften kommer att variera beroende på hur omfattande aktörens frågeställning är och därmed hur mycket resurser myndigheten behöver lägga på granskningen.

För att förverkliga förslagen behöver regeringen i Strålsäkerhetsmyndighetens instruktion ge myndigheten rätt att utforma utlåtanden om ny reaktorteknik samt att ta ut avgifter för sitt arbete.

Förslaget är framtaget inom regeringsuppdraget Uppdrag om förhandsprövning. 

Ytterligare information: Myndighetens presstjänst, tfn 08-799 40 20.