Nära 60-procentig ökning av hudcancer i Sverige

Antalet fall av hudcancer (exklusive malignt melanom) i Sverige har ökat med 59 procent de senaste tio åren. Motsvarande siffra för malignt melanom är 39 procent. Det visar en sammanställning av ny statistik från Socialstyrelsen som Strålsäkerhetsmyndigheten har gjort inför Världscancerdagen den 4 februari.

Hudcancer (exklusive malignt melanom) är idag den näst vanligaste cancerdiagnosen i landet hos både män och kvinnor, enligt statistik som Socialstyrelsen publicerade i december. Under 2019 fick 8150 personer i Sverige denna diagnos, som nästan uteslutande omfattar skivepitelcancer. År 2009 var antalet 4410 personer. Genomsnittligt är det en ökning med 59 procent, baserat på åldersstandardiserade data. För malignt melanom är motsvarande ökning 39 procent under samma period. Det var 2831 personer som fick malignt melanom 2009 och 4410 personer år 2019.

Den största riskfaktorn för malignt melanom och övrig hudcancer är ultraviolett (UV) strålning, främst från solen.

– Det vi ser nu är resultatet av svenskarnas solsökande beteende. Att vara solbrun anses av en majoritet av svenskarna vara attraktivt och se hälsosamt ut, trots att de allra flesta vet att solning ökar risken för hudcancer. För att bryta trenden krävs ändrade solvanor och ett annat, mindre solbrunt, skönhetsideal, säger Yvonne Brandberg, professor på Karolinska Institutet och ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor.

Exponering för mycket sol och UV-strålning i barndomen ökar risken för att få hudcancer längre fram i livet. Men solstrålning ökar även risken under hela livet ända upp i ålderdomen. Det flesta som får hudcancer får det när de blir äldre, även om det också förekommer hos unga personer. För att minska antalet hudcancerfall behöver människor bli påminda om att ta hand om sig i solen.

–  Det är viktigt att tänka på att det inte bara är solbadande som ökar risken för cancer. Det är även att utsätta sin bara hud för solens strålning, som till exempel att arbeta i trädgården eller promenera i parken. Man bara bör också vara försiktig med den första vårsolen som kan vara starkare än man tror, säger Yvonne Brandberg.

Utöver malignt melanom och övrig hudcancer drabbas varje år ca 50 000 personer i Sverige av basalcellscancer som i princip alltid är godartad och redovisas separat i Socialstyrelsens cancerregister. Det är dock den allra vanligaste cancertumören och den främsta orsaken till diagnosen är, liksom för malignt melanom och övrig hudcancer, exponering för UV-strålning från solen.

Ytterligare information: Yvonne Brandberg, professor på Karolinska Institutet och ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor, 072-513 5155, eller utredare Tove Sandberg Liljendahl, Strålsäkerhetsmyndigheten, via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.