Nyheter

Visar 194 nyheter

Sortera på:

Relevans Datum
 • Alltför få mäter radon

  Endast en av tre småhusägare har mätt radon i sitt hem trots att nästan nio av tio är medvetna om att radon kan vara hälsofarligt. Dessutom känner mindre än hälften av dem som röker till att radon är särskilt farligt för rökare.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Dag om radon för dig som arbetar med radonfrågor

  Det händer mycket på radonområdet i Sverige. En ny nationell handlingsplan presenterades i våras, den 1 juni trädde en ny strålskyddslag med förordning och nya föreskrifter i kraft och i och med det förändrades ansvaret för tillsynsvägledningen.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Forskningsmiljöer inom strålsäkerheten underfinansierade

  Samhällskritiska forskningsområden inom strålsäkerhet är i dag underfinansierade och utbildningar är hotade. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten när uppdraget att utreda förutsättningarna att upprätthålla en nationell kompetens

  Innehållstyp: Nyheter
 • Tydligare ansvarsfördelning för vårdutbildningarnas strålningsinslag efterfrågas

  Vårdens kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet fungerar väl överlag men ansvarsfördelning mellan myndigheter, inklusive lärosäten, vad gäller innehållet i de vårdutbildningar för yrkesgrupper som innefattar strålning

  Innehållstyp: Nyheter
 • Kärnkraftssektorn har fortsatt stort kompetensbehov

  Kärnkraftsbranschen har en tid skildrats som en nedläggningsverksamhet, men industrin planerar att driva sex reaktorer ett par decennium framåt. Branschen har därför långsiktiga behov av kärnteknisk kompetens, speciellt inom långtidsdrift, avveckling och avfallshantering.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nationell samordning krävs för långsiktig kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet

  Samhällskritiska forskningsområden är i dag underfinansierade och utbildningar inom strålsäkerhet är hotade. Det krävs en nationell samordning för att långsiktigt upprätthålla kompetensen på strålsäkerhetsområdet. Det konstaterar

  Innehållstyp: Nyheter
 • Veterinärer med nuklearmedicinsk verksamhet bör samverka för bättre strålskydd

  Under 2017 besökte Strålsäkerhetsmyndigheten sju av de åtta veterinärer med tillstånd för nuklearmedicinsk veterinärverksamhet. I stort är verksamheten bra strukturerad med genomtänkt arbetsflöde men med mer samverkan mellan verksamhetsutövarna

  Innehållstyp: Nyheter
 • Landstingen i Jönköping, Blekinge och Norrbottens län bäst på att följa egna strålskyddsrutiner

  En kommande rapport som Strålsäkerhetsmyndigheten presenterar under Röntgenveckan 2018 visar hur väl svenska röntgenavdelningar följer sina dokumenterade strålskyddsrutiner; att använda kompression, att fråga kvinnor i fertil ålder om graviditet

  Innehållstyp: Nyheter
 • Brister i kravuppfyllnaden hos hästveterinärer med röntgenverksamhet

  Av 24 hästveterinärer med röntgenverksamhet som Strålsäkerhetsmyndigheten granskade under perioden januari till mars 2018 så hade samtliga brister i kravuppfyllnaden vid inspektionstillfället. Det visar den sammanställning av genomförda inspektioner som

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålskyddsexperter bjuds in till möte om det nya regelverket

  Strålskyddsexperter berörs av den nya strålskyddslagen med förordning och de nya föreskrifterna. Därför bjuder Strålsäkerhetsmyndigheten in till ett möte för att informera om det nya regelverket och diskutera frågor kopplat till den nya

  Innehållstyp: Nyheter