Rapporter

Välj innehållstyp:

Välj område:

Välj år:

Välj utgivare:

Välj språk:

Din avgränsning ger 1 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 2014:37 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2013

    I denna rapport för år 2013 redovisas aktuella tidstrender för malignt melanom och övrig hudcancer, att överlevnad vid melanomsjukdom påverkas av utbildningsnivå och civilstånd, en genomgång av högriskgrupper för hudcancer, att både primär och sekundär prevention måste integreras för att minska

    Innehållstyp: Publikationer