1995:20 En bedömning av hälso- och miljösituationen i gruvsamhället Krasnokamensk, östra Sibirien, Ryssland

En svensk delegation, under ledning av Statens strålskyddsinstitut (SSI), har besökt ett urangruvedistrikt, Krasnokamensk i östra Sibirien, för att söka fakta i frågor om uranbrytningens inverkan på hälsa och miljö i området. Delegationens uppfattning är att uranframställningen som sådan i området inte har någon signifikant påverkan på vare sig hälsa eller miljö. Inom själva brytningsområdet finns dock ett mindre samhälle, Oktjabrskij, där radonhaltena i inomhusluften är mycket höga i vissa bostäder. Då de ryska myndigheterna är medvetna om detta finns beslut om att före årskiftet 95/96, evakuera och riva ett 50-tal hus där radonhalten överstiger gränsvärdet.