2003:13 Personalstrålskydd inom kärnkraftindustrin under 2002

I denna rapport presenteras en sammanställning av stråldoser till personal och av erfarenheter från strålskyddsarbetet inom den svenska kärnkraftindustrin under år 2002.