E-diarium

Sök på

  • diarienummer
  • egen referens
  • fliken "sök med flera alternativ". Här kan du ange de sökkriterier som passar dig, exempelvis avsändare/mottagare eller ärendepart. Du kan även ange ungefärligt tidsintervall eller söka på ord i ärendemeningen.

Vill du i stället se en lista över vilka handlingar som inkommit till Strålsäkerhetsmyndigheten eller utgått från myndigheten under ett valt tidsintervall väljer du "Visa postlista".

Ärendets registreringsdatum

Avsändare eller ärendepart

Som en följd av PUL är inte namn på privatpersoner sökbara

Ärendemening

Är ärendet pågående eller avslutat?