E-diarium

Under fliken "Sök" kan du söka på tidsintervall, avsändare eller ärendepart, ärendemening med mera.

Under fliken "Sök på diarienummer/referens" kan du söka på diarienummer eller egen referens.

Under fliken "Postlista" kan du få fram en lista över handlingar som inkommit till Strålsäkerhetsmyndigheten och utgått från myndigheten under ett valt tidsintervall.

Namn på privatpersoner är inte sökbara.

Ärendets registreringsdatum

Avsändare eller ärendepart

Namn på privatpersoner är inte sökbara

Ärendemening

Är ärendet pågående eller avslutat?