Om myndighetens e-diarium

I Strålsäkerhetsmyndighetens e-diarium publiceras uppgifter om myndighetens diarieförda ärenden från och med myndighetens bildande den 1 juli 2008.

Att söka i diariet

I Strålsäkerhetsmyndighetens diarium kan du söka på ärenden utifrån bland annat diarienummer, registreringsdatum, avsändare, ärendepart, ord i ärendemening och status på ärendet.

Diarienumret är det nummer som ärenden får när de registreras hos Strålsäkerhetsmyndigheten.

Extern referens Om en annan myndighet eller ett företag har gett ärendet ett eget diarienummer eller en egen referens kan du söka på detta.

Registreringsdatum är det datum ärendet registreras. I vanliga fall är detta samma dag som ärendet kommit in till myndigheten i form av en fråga eller en ansökan. I vissa fall, framför allt i samband med helger, kan det dröja någon dag från det att en handling kommer in tills den registreras.

Avsändare är den person, myndighet eller företag som sänt in en handling, som till exempel en fråga.

Om du som privatperson vill ta del av uppgifter i ditt ärende kan du kontakta myndighetens registratur.

Eftersom vårt e-diarium för närvarande är anpassat till sökningar om ärenden får du endast träff på avsändare som också är så kallade ärendeparter.

Ärendeparter är de som är parter i ärendet, som till exempel Strålsäkerhetsmyndigheten och den som ställt en fråga, sänt in en ansökan, är föremål för granskning eller liknande. Ärendeparten är vanligtvis samma person/myndighet eller företag som anges som avsändare/mottagare. Om ärendeparten är en privatperson visas inte namnet i e-diariet.

Ärendemening. När ärendet registreras hos Strålsäkerhetsmyndigheten får det en ärendemening som kortfattat redogör för vad ärendet handlar om. Om du vet vilken ärendemening ditt ärende fått kan du skriva denna, annars kan du söka på ord som borde återfinnas i ärendemeningen, som "radon", "kärnkraft" eller "IAEA". 

Du kan också söka på ärendets status – här kan du avgränsa sökningen till att bara visa ärenden som är pågående eller avslutade.

Postlistan visar handlingar som inkommit till myndigheten eller skickats ut från myndigheten under ett visst tidsintervall.

Information från perioden före 2010-10-07

Information från perioden före den 7 oktober 2010 är överflyttad från ett tidigare diarieföringssystem och information om exempelvis vilken anläggning som berördes kan därför saknas. Vi bytte, i samband med systembytet, ut vårt kontaktregister och det kan i vissa fall därför vara svårt att söka utifrån avsändare/mottagare.

Vad publiceras inte i vårt e-diarium?

  • Uppgifter om handlingar som inte är allmänna, som arbetsmaterial, utkast och liknande.
  • Vissa styrdokument, som policydokument och rutiner. Vill du ta del av denna typ av handlingar ber vi dig ta kontakt med myndighetens registratur.
  • Sekretessbelagda uppgifter.
  • Namn på privatpersoner, eftersom de enligt rådets förordning (EU) nr 2016/679, den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR), inte får publiceras. Om du sänt in en fråga som privatperson kan du alltså inte söka på ett ärende via ditt eget namn.
  • Inledningsvis publiceras inte filer/dokument via e-diariet.

Vill du ta del av handlingar/dokument i ärenden ber vi dig kontakta myndighetens registratur.

Hittar du inte vad du söker?

Myndigheten bytte diariesystem den 7 december 2010 och skapade då ett nytt e-diarium. Tidigare versioner av diariet har inte samma möjligheter till sökningar som det nya diariet. Detta innebär bland annat att möjligheten att söka uppgifter från perioden före bytet av diariesystem är begränsad vad gäller sökningar på avsändare/mottagare/motparter. I vissa fall saknas även uppgift om kärntekniska anläggningar.

Om du hittar rätt ärende men inte får upp dokumenten i ärendet beror detta sannolikt på att Strålsäkerhetsmyndigheten inte har publicerat dokumenten.

Ser det ut som om det saknas ett dokument i ett ärende? Det kan finnas luckor i dokumentnummerserierna som en följd av att dokument har makulerats eller flyttas.