E-diarium

I Strålsäkerhetsmyndighetens e-diarium publiceras uppgifter om myndighetens diarieförda ärenden från och med myndighetens bildande den 1 juli 2008.

Under fliken Sök kan du söka på tidsintervall, avsändare eller ärendepart, ärendemening med mera.

Under fliken Sök på diarienummer/referens kan du söka på diarienummer eller egen referens.

Under fliken Postlista kan du få fram en lista över handlingar som inkommit till Strålsäkerhetsmyndigheten och utgått från myndigheten under ett valt tidsintervall.

Namn på privatpersoner är inte sökbara.

Om du vill ta del av uppgifter i ditt ärende kan du kontakta myndighetens registratur.

Antal träffar: 1