SSM 2008-901

Samlingsuppdrag för utveckning av beredskapsmetoder, del 2008:1
I/U-datum 2008-07-01
Ärendepart
Anläggning
Ärendestatus Avslutad
Avslutningsdatum 2016-02-07
Kontakt registrator@ssm.se

Handlingar i ärendet

Handlingsmening I/U-datum Riktning Avsändare/mottagare Egen referens Dokument
Beställningsbrev 2008-03-31 Utgående Ej publicerat
Beställningsbekräftelse 2008-04-07 Inkommande Ej publicerat
Program för beredskapsmetodmöte 2008 2008-12-02 Internt dokument Ej publicerat
Rapport från utveckling av beredskapsmetoder 2008 2008-12-02 Inkommande Sveriges geologiska undersökning (SGU) Ej publicerat