SSM2011-1136

TPP Clink (Tillståndsprövningsprojektet) Ansökan 2011 om tillstånd enligt kärntekniklagen för inkapslingsanläggning och centralt mellanlager för använt kärnbränsle
I/U-datum 2011-03-16
Ärendepart Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Anläggning
Ärendestatus Avslutad
Avslutningsdatum 2021-07-26
Kontakt registrator@ssm.se

Handlingar i ärendet

Handlingsmening I/U-datum Riktning Avsändare/mottagare Egen referens Dokument
Ansökan 2011 om tillstånd enligt kärntekniklagen för inkapslingsanläggning och centralt mellanlager för använt kärnbränsle 2011-03-16 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1258060 Ej publicerat
Bilaga till ansökan - Layout D 2011-03-16 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) INKA RAPP4.060901 Ej publicerat