SSM2012-2658

Skrivelse från MKG om risk för korrosion i SFR
I/U-datum 2012-06-20
Ärendepart Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG)
Anläggning SFR
Ärendestatus Avslutad
Avslutningsdatum 2021-07-09
Kontakt registrator@ssm.se

Handlingar i ärendet

Handlingsmening I/U-datum Riktning Avsändare/mottagare Egen referens Dokument
Skrivelse från MKG om risk för korrosion i SFR 2012-06-20 Inkommande Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) Ej publicerat
Föreläggande rörande degradering av tekniska barriärer i SFR 2013-02-06 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Delgivningskvitto 2017-06-01 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Delgivningskvitto 2013-02-27 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på SSMs beslut om degradering av tekniska barriärer vid SFR 2013-05-30 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Föreläggande om redovisning rörande betydelsen av jordströmmar vid SFR 2014-01-09 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
MKG
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning
Ej publicerat
SKBs svar på SSMs föreläggande om redovisning rörande betydelsen av jordströmmar vid SFR 2014-07-04 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Beslut om att avsluta ärende 2021-06-18 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Länsstyrelsen i Uppsala län
Ej publicerat
Svar till MKG med bifogat beslut 2021-06-18 Utgående Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) Ej publicerat