SSM2012-4914

SFR - Anmälan av SAR kap 3, referens 3-2 och kap 5 i enlighet med krav i SSMFS 2008:1, 4 kap 2§
I/U-datum 2012-11-05
Ärendepart Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Anläggning SFR
Ärendestatus Avslutad
Avslutningsdatum 2020-12-12
Kontakt registrator@ssm.se

Handlingar i ärendet

Handlingsmening I/U-datum Riktning Avsändare/mottagare Egen referens Dokument
SFR - Anmälan av SAR kap 3, referens 3-2 och kap 5 i enlighet med krav i SSMFS 2008:1, 4 kap 2§ 2012-11-01 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1364764, SG 12-137 Ej publicerat
Checklista 2012-11-06 Internt dokument Ej publicerat
ABG-protokoll 39/2012, granskning 2012-11-09 Internt dokument Ej publicerat
Granskning av acceptanskriterier för avfall i SFR 2017-02-25 Utgående Enheten för avfall och transport
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Ej publicerat
Begäran av referens till ärende Anmälan av SAR kap3 och 5 med tillhörnade referenser SSM2012-4914 2013-09-26 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran av referens till rubricerad anmälan 2013-09-30 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Föreläggande om kompletterande redovisning gällande acceptanskriterier för avfall i SFR 2017-02-25 Utgående Enheten för avfall och transport
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Ej publicerat
Kommunicering av innehåll i kommande föreläggande om redovisning rörande acceptanskriterier för avfall i SFR 2015-09-30 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar från SKB i ärende SSM2012-4914- Kommunicering av innehåll i kommande föreläggande om redovisning rörande acceptanskriterier för avfall i SFR 2015-10-16 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Tjänsteanteckning från telefonmöte mellan SSM och SKB den 2 november 2015 2015-11-04 Internt dokument Ej publicerat
Delgivningskvitto SSM2012-4914 2017-11-30 Utgående Enheten för avfall och transport
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Ej publicerat
Undertecknat delgivningskvitto 2015-11-25 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKB:s svar på föreläggande om utvecklad redovisning rörande acceptanskriterier för avfall i SFR 2016-11-25 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1558199 Ej publicerat
Granskning av reviderade acceptanskriterier för avfall i SFR 2017-11-30 Internt dokument Ej publicerat
Referenser till rapport "Acceptanskriterier för avfall i SFR1" 2017-01-30 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Referenser till rapport "Acceptanskriterier för avfall i SFR1" del I 2017-01-30 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Referens till dokument "Acceptanskriterier för avfall i SFR" del II 2017-02-01 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering av underlag för granskning av acceptanskriterier för SFR 2017-05-24 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Länsstyrelsen i Uppsala län
Ej publicerat
Några frågor ang WAC 2017-05-09 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Samtal med Länsstyrelsen i Uppsala Län den 10 maj 2017 2017-06-01 Internt dokument Ej publicerat
SKB - Svar på frågor i samband med ärende SSM2012-4914, Acceptanskriterier för avfall i SFR 2017-05-15 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKB - Svar på frågor avseende deponering av bitumenavfall i BMA 2017-05-15 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1591221 Ej publicerat
Staplingsregler SFR 2017-05-19 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Samtal med SKB angående tidpunkt för kommande redovisning 2017-06-01 Internt dokument Ej publicerat
Kommunikation om kommande tillsynsbeslut 2017-05-17 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Granskning av acceptanskriterier för SFR 2017-10-10 Internt dokument Ej publicerat
Återkoppling kommunikation om kommande tillsynsbeslut, SSM2012-4914 2017-05-24 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Delgivningskvitto 2017-05-24 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Undertecknat delgivningskvitto 2017-05-31 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKB - Svar på begäran om komplettering av acceptanskriterier för avfall i SFR 2017-08-28 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1593307 Ej publicerat
Beslut rörande acceptanskriterier för avfall till SFR 2018-02-26 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Samtal med SKB den 22 november 2017 2017-11-23 Internt dokument Ej publicerat
Kommunicering av kommande beslut i ärende SSM2012-4914. Acceptanskriterier för avfall i SFR 2017-11-21 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Kommunicering av kommande beslut i ärende SSM2012-4914. Acceptanskriterier för avfall i SFR samt fastställd granskningsrapport 2017-11-24 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar kommunicering av kommande beslut i ärende SSM2012-4914 - Acceptanskriterier för avfall i SFR 2017-11-29 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Beslut gällande acceptanskriterier för avfall till SFR 2017-11-30 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Undertecknat delgivningskvitto SSM2012-4914-38 2017-12-11 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Minnesanteckningar från avstämning mellan SSM och SKB den 5 februari 2018 kring WAC för SFR 2018-11-19 Internt dokument Ej publicerat
Möte mellan FKA SKB och SSM om bitumenavfall den 26 april 2018 2018-05-17 Internt dokument Ej publicerat
Minnesanteckningar från avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 26 april 2018 2018-05-09 Internt dokument Ej publicerat
Agenda 26 till avstämningsmöte kring WAC SFR den 26:e april 2018-04-17 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på föreläggande, SSM2012-4914-33 – ”Beslut rörande acceptanskriterier för avfall till SFR”, innefattande uppdaterade acceptanskriterier för avfall för SFR1, vilka härmed även anmäls, samt tidsatt utvecklingsprogram för kvarstående frågor. 2018-06-29 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1336074 Ej publicerat
SSM:s frågeställningar från den inledande granskningen av WAC SFR 3.0 2018-11-19 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
WAC SFR - SSM önskar ta del av referenser 2018-08-23 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begärda referenser från SKB augusti 2018 2018-09-26 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SSM:s förtydligande kring tidigare frågeställningar 2018-11-19 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKB:s preliminära svar på SSM:s frågeställningar 2018-11-05 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Minnesanteckningar från avstämningsmöte mellan SKB och SSM den 5 november 2018 kring WAC SFR1 2020-02-06 Internt dokument Ej publicerat
SKB:s utvecklade preliminära svar på SSM:s frågeställningar från den inledande granskningen kring WAC 3.0 2018-11-19 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKB:s presentation om material och riktvärden vid möte 5 november 2018 2018-11-19 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKB:s reviderad tidplan - Utvecklingsprogram för acceptanskriterier SFR1 2018-11-15 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på frågor gällande Acceptanskriterier för avfall i SFR-1 samt Utvecklingsprogram 2018-12-21 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Material i SFR 2019-03-29 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1858113, 1336074 Ej publicerat
Acceptanskriterier för avfall i SFR-1 - Överlämning av dokument inom utvecklingsprogrammet gällande svällande avfall 2019-06-28 Internt dokument Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Normkollirapporter för material 2019-07-25 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Föranmälan verksamhetsbevakning gällande svällande avfall i SFR 2019-08-29 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Forsmarks Kraftgrupp AB
Ej publicerat
Loggfiler från tillverkning av avfallskollin 2019-08-21 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar loggfiler från tillverkning av avfallskollin 2019-08-23 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar loggfiler från tillverkning av avfallskollin 2019-08-23 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Granskning av acceptanskriterier för SFR (WAC 3.0) 2020-06-03 Internt dokument Ej publicerat
Förtydliganden kring tidsplan - Utvecklingsprogram för acceptanskriterier SFR-1 2019-12-09 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SFR WAC - Material i SFR- referens och fråga om förtydligande 2020-01-10 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKB:s svar - SFR WAC - Material i SFR- referens och fråga om förtydligande 2020-01-13 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKB - SFR - Acceptanskriterier för avfall i SFR1 - Överlämning av redovisning inom utvecklingsprogrammet gällande fat i BTF och konditionering av sopor och skrot 2020-03-26 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Referens om risk för självantändning 2020-05-08 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Beslut rörande uppdaterade acceptanskriterier för avfall till SFR-1 2020-06-18 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Kommunikation om kommande tillsynsbeslut 2020-06-01 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKBs frågor inför WAC-mötet 8 juni 2020-06-05 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Tjänsteanteckning telefonmöte den 8 juni 2020 2020-09-16 Internt dokument Ej publicerat
SKB - SFR - Svar på kommande beslut rörande uppdaterade acceptanskriterier för avfall till SFR-1 2020-06-12 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat