SSM2013-2073

Misstänkta avvikelser i avfallstyp S.14 vid SFR
I/U-datum 2013-03-25
Ärendepart Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Anläggning
Ärendestatus Avslutad
Avslutningsdatum 2021-06-14
Kontakt registrator@ssm.se

Handlingar i ärendet

Handlingsmening I/U-datum Riktning Avsändare/mottagare Egen referens Dokument
Tjänsteanteckning angående vätskeformigt avfall i BLA SFR 2012-11-15 Internt dokument Ej publicerat
Tjänsteanteckning 2013-02-15 Internt dokument Ej publicerat
Begäran om kompletteringar angående misstänkta avvikelser i avfallstyp S.14. 2013-03-05 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Kompletterande dokument till misstänkta avvikelser i avfallstyp S.14 2013-03-22 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1388518 Ej publicerat
Frågeställningar inför mötet om S.14-faten 2013-04-10 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Mötesanteckning från mötet mellan SSM, SKB, AB SVAFO och Studsvik Nuclear AB 2013-05-20 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om redovisning av svar på frågeställningar samt dagordning till mötet den 9 oktober 2013 mellan SSM och SKB AB, AB SVAFO och Studsvik Nuclear AB 2013-09-11 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om redovisning av svar på frågeställningar samt dagordning till mötet den 9 oktober 2013 mellan SSM och SKB AB, AB SVAFO samt Studsvik Nuclear AB 2013-09-12 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Rättsanalys avseende misstänkt feldeponerat avfall 2013-10-07 Internt dokument Ej publicerat
Referens efterfrågad 2013-10-07 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begärd referens N-13/211 2013-10-07 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) N-13/211 Ej publicerat
Mötesprotokoll från möte mellan SSM, SKB AB, AB SVAFO och Studsvik Nuclear AB 2013-10-09 Internt dokument Ej publicerat
SKB dokumentation i samband med möte om S.14 samt svar på frågeställningar 2013-10-09 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) S-13-306 Ej publicerat
SSM:s mötesprotokoll från S.14-mötet den 9 oktober (se även post 12) 2013-11-04 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Information om transuraner (TRU) i askor från Studsvik 2013-12-20 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1418526 Ej publicerat
Begäran om åtgärder föranlett av feldokumenterat avfall i SFR 2015-03-05 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKB:s synpunkter inför kommande föreläggande om åtgärder med anledning av feldeponerat avfall i SFR 2015-03-02 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Delgivningskvitto 2015-03-05 Internt dokument Ej publicerat
Information om beslut ang Föreläggande ang S.14-faten 2015-03-06 Utgående Barsebäck Kraft AB Ej publicerat
Undertecknat delgivningskvitto 2015-03-13 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKB - Möte om S.14-föreläggandet 2015-04-13 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Möte om föreläggande S.14 2015-04-20 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Anteckningar från informationsmöte om S.14 föreläggandet 26 maj 2015 2015-05-22 Internt dokument Ej publicerat
Presentationsmaterial 2015-05-26 rörande S.14 information 2015-05-27 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar angående - Anteckningar från mötet om S.14 föreläggandet den 26 maj 2015 (SSM2013-2073) 2015-06-08 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om samråd inför beslut om S.14 fat 2015-10-21 Inkommande Studsvik Nuclear AB S-15-279 Ej publicerat
Tjänsteanteckning avseende muntlig information från SKB och Studsvik Nuclear AB i samband med redovisning av svar på föreläggande SSM2013-2073-18 2015-10-26 Internt dokument Ej publicerat
Begäran om kompletterande dokumentation 2015-10-26 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKB SFR svar på föreläggande SSM2013-2073-18 om åtgärder för feldokumenterat avfall i SFR 2015-10-23 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1475590, 1487626, 1477125, 1492827, 1478781, 1496956, 1515450 Ej publicerat
Rättelse av tidigare inskickat svar 2015-10-23 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1489807/ 2.0 Ej publicerat
Dokumentation enligt begäran 2015-10-27 Inkommande Studsvik Nuclear AB N-15/134, N-15/133 Ej publicerat
SSM:s begäran om kompletterande dokumentation 2015-11-19 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på begäran om kompletterande dokumentation 2015-11-23 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) S-15-41, S-15-42 Ej publicerat
Föranmälan om verksamhetsbevakning avseende feldeponerat avfall 2018-10-19 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Samtal med SKB 2019-01-17 Internt dokument Ej publicerat
Verksamhetsbevakning om S.14 avfall i bergrum för låg- och medelaktivt avfall i SFR 2019-03-01 Internt dokument Ej publicerat
Granskningsrapport av SKB:s redovisning av åtgärder rörande feldeponerat avfall i SFR 2019-02-19 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Föreläggande gällande återtag av feldeponerat avfall i SFR 2019-12-04 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
AB SVAFO
Studsvik Nuclear AB
Ej publicerat
SKB:s presentation från mötet om S.14 den 20 november 2018 2018-11-20 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Kompletterande information gällande SSM2013-2073 - S.14-Avfall 2018-11-30 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
S.14 information 2018-11-30 Inkommande AB SVAFO Ej publicerat
S.14 AB SVAFOs sammanställningsrapport: SVAFO-15-42 2018-12-04 Inkommande AB SVAFO Ej publicerat
Samtal med AB Svafo 2019-01-23 Internt dokument Ej publicerat
Samtal med SKB den 17 januari 2019 2019-01-23 Internt dokument Ej publicerat
Samtal med AB Svafo den 18 januari 2019 2019-01-23 Internt dokument Ej publicerat
Kompletterande information till samlat ställningstagande för avfallstyp S.14 2019-01-22 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Samtal med SKB och AB Svafo den 21 januari 2019 2019-02-20 Internt dokument Ej publicerat
Sammanställning och underlag för de 20 fat med mörkerriktmedel i Studsvik 2019-01-24 Inkommande AB SVAFO Ej publicerat
Samtal med SKB den 29 och 30 januari 2019 2019-02-20 Internt dokument Ej publicerat
DosKoefficient för Pu för exponering från intrångsbrunnen 2019-01-29 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Doser i S.14 2019-01-29 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
S14 beräkningar av doser 2019-02-01 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Mörkerriktmedel 2019-02-05 Inkommande AB SVAFO Ej publicerat
SKB:s kommentarer på fakta i observationstexter S-14-granskningen 2019-02-07 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Studsvik Nuclear AB
Ej publicerat
Värdering av höga stråldoser SU 2019-02-07 Inkommande Ej publicerat
Förtydligande om mätning av korrosionshastighet 2019-02-08 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Frågeställningar som SKB vill presentera vid möte den 1 mars 2019 2019-02-27 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Anteckningar från möte med SKB den 1 mars 2019 2019-03-12 Internt dokument Ej publicerat
SKB:s presentation vid mötet den 1 mars 2019 2019-03-01 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Kommunicering av kommande beslut i ärende misstänkta avvikelser i avfallstyp 2019-03-18 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Delgivningskvitto för SSM2013-2073-40 2019-03-18 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Undertecknat delgivningskvitto 2019-03-19 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Skrivelse om tillsyn av SFR rörande korrosionsproblem 2019-10-28 Inkommande Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) Ej publicerat
Svar till MKG angående 1BLA 2019-12-16 Utgående Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) Ej publicerat
Cyclife Sweden AB - deponerade fat i SFR 2019-12-17 Inkommande Cyclife Sweden AB Ej publicerat
Röntgenrapporten från 2012 - maskad version 2013-04-25 Inkommande AB SVAFO Ej publicerat
SKB - SFR - Svar på föreläggande gällande återtag av S.14-avfall i SFR, SSM2013-2073-40 2020-02-24 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Granskningsrapport av SKB:s redovisning av tidpunkt för återtagande av feldeponerat avfall i SFR 2020-07-14 Internt dokument Ej publicerat
Svar besök vid SFR 2020-03-05 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Möte med SKB den 27 mars 2020 om svar på föreläggande om S.14-avfallet 2020-05-18 Internt dokument Ej publicerat
SKB:s presentation till morgondagens möte gällande korrosionsläget i 1BLA 2020-03-26 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Referenser Tjockleksmätningar 2012 och 2014 2020-03-18 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Följdfrågor om S.14 2020-03-30 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
En kompletterande fråga om S.14 2020-04-02 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar förfrågan om rapport 2020-04-03 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på följdfrågor om S.14 2020-04-03 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på en kompletterande fråga om S.14 2020-04-03 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Ytterligare kompletterande fråga om S.14 2020-04-08 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Återkoppling på frågor från S.14 verksamhetsbevakning 27 mars 2020 gällande mellanlagring och SAR 2020-04-09 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på frågor gällande rapport 2020-04-09 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar återkoppling på frågor från S.14 verksamhetsbevakning 27 mars 2020 gällande mellanlagring och SAR 2020-04-09 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Tillgång till rådata från tjockleksmätningar av containrar i 1BLA 2020-04-09 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar ytterligare kompletterande fråga om S.14 2020-04-20 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar återkoppling på frågor från S.14 verksamhetsbevakning 27 mars 2020 gällande mellanlagring och SAR 2020-04-20 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Möte med SKB den 27 mars 2020 om svar på föreläggande - utkast för faktakontroll 2020-04-27 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKB:s uppskattning av korrosionsskador på icke synliga delar av containrarna 2020-04-28 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Information om korrosion av taket i 1BLA 2020-05-06 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
S.14: Förtydliganden kring mellanlagringskapacitet 2020-05-11 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Terminalbyggnaden vid SFR 2020-05-12 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Kvarstående frågor rörande redovisning gällande återtag av feldeponerat avfall 2020-05-18 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Angående tidsaspekter för mellanlagring av S.14 2020-05-14 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKB:s svar om uppdaterad tidsplan för återtag 2020-06-18 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
En kompletterande fråga om S.14 - Saltvattendropp i BLA 2020-06-24 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Avstämningsmöte med SKB den 16 september 2020 2020-09-22 Internt dokument Ej publicerat
SKB:s presentation av arbetsläget med S.14 16 september 2020 2020-09-16 Internt dokument Ej publicerat
SKB - SFR - Kompletterande redogörelse och ställningstagande gällande återtag av S.14-avfall 2020-11-27 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Granskningsrapport av SKB:s uppdaterade redovisning av tidpunkt för återtag av feldeponerat avfall i SFR 2020-12-16 Internt dokument Ej publicerat
SKB - SFR - Angående sekretessprövning av rapport 1917882/2.0 2020-12-02 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Avslut av ärende gällande feldeponerat avfall i SFR 2020-12-16 Internt dokument AB SVAFO
Studsvik Nuclear AB
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Cyclife Sweden AB
Ej publicerat
Information om avslut av ärende gällande feldeponerat avfall i SFR 2020-12-16 Utgående AB SVAFO
Studsvik Nuclear AB
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Cyclife Sweden AB
Ej publicerat