SSM2013-2073

Misstänkta avvikelser i avfallstyp S.14 vid SFR
I/U-datum 2013-03-25
Ärendepart Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Anläggning
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt registrator@ssm.se

Handlingar i ärendet

Handlingsmening I/U-datum Riktning Avsändare/mottagare Egen referens Dokument
Tjänsteanteckning angående vätskeformigt avfall i BLA SFR 2012-11-15 Internt dokument Ej publicerat
Tjänsteanteckning 2013-02-15 Internt dokument Ej publicerat
Begäran om kompletteringar angående misstänkta avvikelser i avfallstyp S.14. 2013-03-05 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Kompletterande dokument till misstänkta avvikelser i avfallstyp S.14 2013-03-22 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1388518 Ej publicerat
Frågeställningar inför mötet om S.14-faten 2013-04-10 Utgående Ej publicerat
Mötesanteckning från mötet mellan SSM, SKB, SVAFO och SNAB 2013-05-20 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om redovisning av svar på frågeställningar samt dagordning till mötet den 9 oktober 2013 mellan SSM och SKB AB, AB SVAFO och Studsvik Nuclear AB 2013-09-11 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om redovisning av svar på frågeställningar samt dagordning till mötet den 9 oktober 2013 mellan SSM och SKB AB, AB SVAFO samt Studsvik Nuclear AB 2013-09-12 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Rättsanalys avseende misstänkt feldeponerat avfall 2013-10-07 Internt dokument Ej publicerat
Referens efterfrågad 2013-10-07 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begärd referens N-13/211 2013-10-07 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) N-13/211 Ej publicerat
Mötesprotokoll från möte mellan SSM, SKB AB, AB SVAFO och SNAB 2013-10-09 Internt dokument Ej publicerat
SKB dokumentation i samband med möte om S.14 samt svar på frågeställningar 2013-10-09 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) S-13-306 Ej publicerat
SSM:s mötesprotokoll från S.14-mötet den 9 oktober (se även post 12( 2013-11-04 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Information om transuraner (TRU) i askor från Studsvik 2013-12-20 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1418526 Ej publicerat
Begäran om åtgärder föranlett av feldokumenterat avfall i SFR 2015-03-05 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKB:s synpunkter inför kommande föreläggande om åtgärder med anledning av feldeponerat avfall i SFR 2015-03-02 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Delgivningskvitto 2015-03-05 Internt dokument Ej publicerat
Information om beslut ang Föreläggande ang S.14-faten 2015-03-06 Utgående Barsebäck Kraft AB Ej publicerat
Undertecknat delgivningskvitto 2015-03-13 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKB - Möte ang S.14-föreläggandet 2015-04-13 Inkommande Ej publicerat
Möte rörande föreläggande S.14 2015-04-20 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Anteckningar från informationsmöte om S.14 föreläggandet 26 maj 2015 2015-05-22 Internt dokument Ej publicerat
Presentationsmaterial 2015-05-26 rörande S.14 information 2015-05-27 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar angående - Anteckningar från mötet om S.14 föreläggandet den 26 maj 2015 (SSM2013-2073) 2015-06-08 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om samråd inför beslut om S.14 fat 2015-10-21 Inkommande Studsvik Nuclear AB S-15-279 Ej publicerat
Tjänsteanteckning avseende muntlig information från SKB och SNAB i samband med redovisning av svar på föreläggande SSM2013-2073-18 2015-10-26 Internt dokument Ej publicerat
Begäran om kompletterande dokumentation 2015-10-26 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKB SFR svar på föreläggande SSM2013-2073-18 om åtgärder för feldokumenterat avfall i SFR 2015-10-23 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1475590, 1487626, 1477125, 1492827, 1478781, 1496956, 1515450 Ej publicerat
Rättelse av tidigare inskickat svar 2015-10-23 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1489807/ 2.0 Ej publicerat
Dokumentation enligt begäran 2015-10-27 Inkommande Studsvik Nuclear AB N-15/134, N-15/133 Ej publicerat
SSM:s begäran om kompletterande dokumentation 2015-11-19 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på begäran om kompletterande dokumentation 2015-11-23 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) S-15-41, S-15-42 Ej publicerat
Föranmälan om verksamhetsbevakning avseende feldeponerat avfall 2018-10-19 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Samtal med Claes Johansson, SKB 2019-01-17 Internt dokument Ej publicerat
SKBs presentation från mötet om S.14 den 20 november 2018 2018-11-20 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Kompletterande information gällande SSM2013-2073 - S.14-Avfall 2018-11-30 Inkommande Ej publicerat
S.14 information 2018-11-30 Inkommande Ej publicerat
S.14 Svafos sammanställningsrapport: SVAFO-15-42 2018-12-04 Inkommande Ej publicerat