SSM2014-5966

Ansökan enligt kärntekniklagen om utbyggnad och fortsatt drift av SFR
I/U-datum 2014-12-19
Ärendepart Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Anläggning SFR
Ärendestatus Avslutad
Avslutningsdatum 2021-07-28
Kontakt registrator@ssm.se

Handlingar i ärendet

Handlingsmening I/U-datum Riktning Avsändare/mottagare Egen referens Dokument
Ansökan enligt kärntekniklagen om utbyggnad och fortsatt drift för SFR 2014-12-19 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1420720 Ej publicerat
Tidigare insänd samrådsredogörelse ersätts eftersom bilaga 1 saknades i 1:a utskicket 2015-01-30 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Kompletterande dokumentation 2015-03-31 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1476814, TR-14-09, TR-14-12 Ej publicerat
Komplettering: Huvudrapport SR-PSU på svenska, revidering av radionuklidinventariet, reviderade riskberäkningsresultat i MKB:n 2015-09-04 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Errata till SKB R-13-37 Referensinventarium 2015-04-20 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Komplettering: Radionuklidtransportrapport; radionuklidinventariet osäkerhetshantering; errata för SKB TR-14-02, SKB TR-14-10, SKB TR-14-12 och SKB TR-14-08 2015-10-29 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Komplettering: tillbakadragande av mellanlagring och övergång till segmentering av reaktortankar 2017-05-15 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Redovisning av bedömning av dos till personal enligt önskemål vid ledningsmöte SKB/SSM 2018-03-07 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Mottagningsbekräftelse - bedömning av kollektivdos till personal vid hantering av hel reaktortank jämfört med segmenterad reaktortank 2018-03-09 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Komplettering KTL Bilaga SFR-U K:16 till MKB 2018-12-19 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Yttrande över ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen till utökad verksamhet vid SFR 2020-02-20 Utgående Regeringen
Miljö- och energidepartementet
Ej publicerat
Beslut om överlämnande av ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen utbyggnad och fortsatt drift av SFR 2020-02-20 Utgående Regeringen Miljödepartementet Ej publicerat
Strålsäkerhetsmyndighetens överlämnande till regeringen av ärende SSM2014-5966 2019-10-22 Utgående Regeringskansliet
Miljödepartementet
Ej publicerat
Svar på begäran om komplettering avseende MKB och uppfyllande av allmänna hänsynsregler 2016-07-01 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1550443 Ej publicerat