SSM2015-656

Förfrågan angående komplettering av SKBs ansökan om utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) m.m. i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län
I/U-datum 2015-02-04
Ärendepart Nacka Tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Anläggning
Ärendestatus Avslutad
Avslutningsdatum 2020-02-28
Kontakt registrator@ssm.se

Handlingar i ärendet

Handlingsmening I/U-datum Riktning Avsändare/mottagare Egen referens Dokument
Förfrågan angående komplettering av SKBs ansökan om utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) m.m. i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län 2015-02-02 Inkommande Nacka Tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
M 7062-14 Ej publicerat
Nacka Tingsrätts underrättelse om ny fullständig samrådsredogörelse 2015-02-05 Inkommande Nacka Tingsrätt M 7062-14 Ej publicerat
Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens beslut att ge Strålsäkerhetsmyndigheten anstånd till den 1 juni 2015 2015-03-02 Inkommande Nacka Tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
M 7062-14 Ej publicerat
Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens beslut att ge Strålsäkerhetsmyndigheten anstånd till den 29 december 2015 2015-04-28 Inkommande Nacka Tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
M 7062-14 Ej publicerat
Yttrande till Mark- och miljödomstolen angående kompletteringar av ansökan enligt miljöbalken om utökad verksamhet vid SFR 2015-10-20 Utgående Nacka Tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Ej publicerat
Underrättelse från Mark- och miljödomstolen gällande utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) m.m. i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län 2016-05-18 Inkommande Nacka Tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Mål nr M 7062-14 Ej publicerat