SSM2015-725

Begäran av kompletteringar och svar – avseende ansökan om utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall
I/U-datum 2015-02-06
Ärendepart Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Anläggning SFR
Ärendestatus Avslutad
Avslutningsdatum 2020-12-18
Kontakt registrator@ssm.se

Handlingar i ärendet

Handlingsmening I/U-datum Riktning Avsändare/mottagare Egen referens Dokument
Begäran om förtydligande 1 - toppdokumentet sida 30 2015-02-06 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på begäran om förtydligande 1 - toppdokumentet sida 30 2015-02-18 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1470906 Ej publicerat
Begärd komplettering med information om styrdokument för SR-PSU 2015-07-03 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1091371, 1185910, 1196630 Ej publicerat
Förfrågan om styrdokument för SR-PSU 2015-06-22 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
alternativ utredning rivning lagring slutförvaring reaktortankar 2015-08-28 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begärd komplettering med information om styrdokument för SR-PSU - rättelse 2015-09-11 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering - MKB och AH i KTL-ärendet 2015-12-18 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Tidsplan för svar på kompleteringsbegäran MKB och AH i KTL-ärendet (7) 2016-02-09 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om förtydligande - klimatscenarier 2016-03-16 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om förtydligande - radionuklidinventarium och villkor 2016-03-17 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering - beredskapsfrågor 2016-03-23 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering - FPSAR kap. 8 säkerhetsanalys under drift 2016-04-19 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar till begäran om förtydligande radionuklidinventarium (10) - Tidsplan för begäran om klimatscenarier (9) och beredskapsfrågor(11) 2016-04-29 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begärt SKB dok ID om principer för styrning av avfall 2016-05-25 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SFR-U begäran om kompletteringar - personstrålskydd 2016-06-28 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar till begäran om komplettering F-PSAR kap. 8 säkerhetsanalys under drift (12) 2016-05-31 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om förtydligande - utsläpp till omgivningen 2016-06-27 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar till begäran om förtydligande - klimatscenarier (9) 2016-06-30 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering - plan för arbete med säkerhetsanalys under drift 2016-07-01 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering - data för konsekvensanalysberäkningar 2016-07-01 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar till begäran om komplettering - beredskapsfrågor (11) 2016-07-01 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar till begäran om komplettering - MKB och AH i KTL-ärendet (7) 2016-07-01 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar till SSM gällande tidsplan för besvarande av begäran om förtydligande gällande utsläpp till omgivningen, personstrålskydd, genomförandeplan för händelseinventering och data för konsekvensanalysberäkningar 2016-07-07 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1551946 Ej publicerat
Rättelse till dok. nr 22 - Svar till begäran om komplettering - MKB och AH i KTL-ärendet (7) 2016-07-04 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begärt SKBdoc om LCA analys hantering av reaktortankar 2016-08-15 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begärt SKB dokID - dosberäkningar drift 2016-03-11 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begärt SKBdok - omgivningskonsekvenser 2016-03-23 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begärt SKBdok - MTO strategi 2016-04-07 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begärt SKBdok - händelseklassning 2016-04-19 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begärt SKBdok - hydrogeologi TD05, TD10 2016-06-30 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begärt SKBdok - hydrogeologi, TD08 2016-06-30 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar till SSM gällande data för konsekvensanalysberäkningar (20) 2016-09-15 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering - MKB & AH i KTL-ärendet - lokalisering 2016-09-28 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering - MKB & AH i KTL-ärendet - alternativa utformningar 2BMA 2016-09-28 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering - data konsekvensanalysberäkningar 2016-09-29 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering - Utveckling av betongegenskaper i 1-2BMA 2016-09-29 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering - biosfärsobjekt 2016-09-29 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering - sorptionskapacitet och betongdegradering 2016-09-29 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering - data konsekvensanalysberäkningar, svenska (ersätter 35) 2016-10-05 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering - hydrogeologi 2016-10-06 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering - kemikalieinventariet 2016-10-06 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering - kolloider 2016-10-07 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering - SA-metodik 2016-10-07 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering - effekter av tidig permafrost 2016-10-10 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering - berg 2016-10-10 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering - avfallskollin och kringgjutning 2016-10-10 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering - dos till biota 2016-10-12 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Tidsplan för besvarande av kompletteringar (33 - 47) 2016-10-28 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar kompletteringsbegäran om utsläpp till omgivningen (17), personstrålskydd (15) och plan för arbete med säkerhetsanalys under drift (19) 2016-10-28 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering - händelseinventering 2016-12-09 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering - kemi 2017-02-13 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Tidsplan för besvarande av komplettering kemi (51) 2017-03-09 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering - säkerhetsklassning 2017-03-28 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på kompletteringsbegäran om sorptionskapacitet och betongdegradering (38) samt kemikalieinventariet (41) 2017-03-30 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering - konsekvensanalys 2017-04-11 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Tidsplan för komplettering gällande säkerhetsklassning 2017-04-25 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar kompletteringsbegäran om avfallskollin och kringgjutning (46) samt dos till biota (47) 2017-05-15 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar kompletteringsbegäran om effekter av tidig permafrost (44) och om berg (45) 2017-05-15 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar kompletteringsbegäran om kolloider (42) och SA-metodik (43) 2017-05-15 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar kompletteringsbegäran data konsekvensanalysberäkningar (39) och hydrogeologi (40) 2017-05-15 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar kompletteringsbegäran om utveckling av betongegenskaper i 1-2BMA (36) och biosfärsobjekt (37) 2017-05-15 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på kompletteringsbegäran om händelseinventering (50, 19) 2017-05-15 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar kompletteringsbegäran om MKB & AH i KTL-ärendet - lokalisering (33) och alternativa utformningar 2BMA (34) 2017-05-15 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Leverans av datafiler som utgör del av svar på SSM:s begäran om komplettering av ansökan om utökad verksamhet vid SFR - data och förtydligande av radionuklidtransportberäkningar 2017-05-16 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1591689 Ej publicerat
SFR-U Begäran om komplettering - Kod för transportmodeller 2017-06-14 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på komplettering - Kod för transportmodeller (65) 2017-06-27 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering - Data för biosfärsmodellering 2017-06-27 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar kompletteringsbegäran om data för biosfärsmodellering 2017-07-07 Inkommande Skb International AB
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Ej publicerat
Svar på begäran om komplettering - konsekvensanalys (55, fråga 5) 2017-08-28 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om komplettering - utformning BRT 2017-08-29 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Tidplan för besvarande av begäran om komplettering - utformning BRT (70) 2017-09-19 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar kompletteringsbegäran - kemi (51) 2017-09-28 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på begäran om komplettering - konsekvensanalys (55, fråga 1) 2017-09-29 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar kompletteringsbegäran - säkerhetsklassning (53) 2017-09-29 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Tidsplan för besvarande av komplettering - Data för biosfärsmodellering (27) 2017-06-29 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på begäran av komplettering - utformning BRT (70) 2017-10-26 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på begäran om komplettering - konsekvensanalys (55, alla frågor) 2017-11-15 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på begäran av komplettering - geokemi, mejl från SSM, 2015-725-51 2017-12-18 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begärt SKBdok - radionuklidtransportberäkningar 2018-04-06 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begärt SKBdok - Radionuklidtransportberäkningar 2018-04-10 Inkommande Ej publicerat
Begäran om komplettering - data för RNT-beräkningar 2018-05-28 Internt dokument Ej publicerat
Tidsplan för besvarande av begäran om komplettering 2018-06-12 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Bekräftelse av mottagen tidplan 2018-06-15 Utgående Ej publicerat
Svar till SSM om komplettering gällande data för radionuklidtransportberäkningar.pdf 2018-06-21 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Tjänsteanteckning 2018-11-19 Inkommande Ej publicerat
Begärt SKBdok - hydrogeologi, TD15 2019-05-17 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat