SSM2015-2432

SFR - Status för fackverk i BMA
I/U-datum 2015-05-06
Ärendepart Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Anläggning SFR
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt registrator@ssm.se

Handlingar i ärendet

Handlingsmening I/U-datum Riktning Avsändare/mottagare Egen referens Dokument
Förfrågan om information om status för fackverk i BMA 2015-05-06 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på SSM:s - Förfrågan om information om status för fackverk i BMA 2015-06-01 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1481929 Ej publicerat
Föreläggande om ytterligare information rörande fackverk i BMA i SFR 2017-02-25 Utgående Enheten för avfall och transport
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Ej publicerat
Kommunicering av innehåll i kommande föreläggande om ytterligare information rörande fackverk i BMA 2015-07-02 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKB:s svar angående - Kommunicering av innehåll i kommande föreläggande om ytterligare information rörande fackverk i BMA 2015-07-02 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Begäran om förtydligande - Kommunicering av innehåll i kommande föreläggande om ytterligare information rörande fackverk i BMA 2015-07-03 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Undertecknat delgivningskvitto 2015-07-09 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Kompletterande dokumentation - referens till redovisat svar 2015-11-23 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKB SFR Svar på föreläggande avseende ytterligare information rörande fackverk i BMA 2015-11-19 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1496553 Ej publicerat
Dagordning till möte med anledning av SKB:s redovisning av svar på föreläggande om fackverk i BMA 2015-11-25 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKB:s svar på föreläggande avseende ytterligare information rörande fackverk i BMA 2015-11-30 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1497033, 1519308 Ej publicerat
Kompletterande dokumentation - SFR förslutningsplan 2015-12-02 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1358612 Ej publicerat
Kompletterande information - kokiller i SFR BMA fack 12 2015-12-14 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Tjänsteanteckning - SKB:s hantering och värdering av driftklarhet för 1BMA SFR inom ramen för drift- och säkerhetsledningen 2015-12-18 Internt dokument Ej publicerat
Möte den 11 december 2015 om SKB:s svar på föreläggande om BMA 2015-12-18 Internt dokument Ej publicerat
Tjänsteanteckning - information om SKB:s hantering av frågan om acceptanskriterier för avfall i 1BMA 2015-12-18 Internt dokument Ej publicerat
Beslut rörande fortsatt drift av 1BMA i SFR 2017-02-25 Utgående Enheten för avfall och transport
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Ej publicerat
Information om frågan om deponeringsstopp 2016-02-25 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar kommunicering av kommande beslut i ärende SSM2015-2432 SFR - Status för fackverk i BMA / 1534170 2016-03-03 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar kommunicering av kommande beslut i ärende SSM2015-2432 SFR - Status för fackverk i BMA 2016-03-09 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Information om driften av 1BMA 18 mars 2016 2016-03-18 Internt dokument Ej publicerat
Undertecknat delgivningskvitto 2016-03-17 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SFR - svar på föreläggande 2016-05-31 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1534701, 1541029, 1544661 Ej publicerat
Begäran av analys av strålsäkerheten för 1BMA 2018-02-27 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
E-postar – SSM2015-2432-26 Begäran av analys av strålsäkerheten för 1BMA 2018-02-20 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar e-post SSM2015-2432-26 Begäran av analys av strålsäkerheten för 1BMA 2018-02-21 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Ej publicerat
Svar e-post – SSM2015-2432-26 Begäran av analys av strålsäkerheten för 1BMA 2018-02-22 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar kommunicering av kommande beslut i ärende SSM2015-2432 Status fackverk i BMA 2018-02-22 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Ej publicerat
Kommunicering av kommande beslut i ärende SSM2015-2432 Status fackverk i BMA, skickat den 15 februari 2018 2018-02-15 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Delgivningskvitto till SSM2015-2432-26 2018-02-27 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Undertecknat Delgivningskvitto SSM2015-2432-32 2018-02-28 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på föreläggande SSM2015-2432-6 2018-09-28 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1686798. 1695777, 1695777 Ej publicerat
Granskning av uppdaterad analys av strålsäkerheten efter förslutning för 1BMA i SFR1 2020-12-01 Internt dokument Ej publicerat
Svar på föreläggande om ytterligare information fackverk i 1BMA 2019-08-23 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1424866 Ej publicerat
Föreläggande om analys av strålsäkerheten för 1BMA 2020-12-04 Internt dokument Ej publicerat
Kommunicering av kommande beslut i ärende SSM2015-2432 Status fackverk i BMA 2020-12-04 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar kommunicering av kommande beslut i ärende SSM2015-2432 Status fackverk i BMA 2020-11-30 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Delgivningskvitto till SSM2015-2432-37 2020-12-04 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Föreläggande om analys av strålsäkerheten för 1BMA 2021-02-12 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Kommunicering av kommande beslut i ärende SSM2015-2432 Status fackverk i 1BMA, daterat 17 december 2020 2020-12-17 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på kommunicering av beslut SSM2015-2432-41 2020-12-28 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Ej publicerat
Möte med SKB 1 februari 2021 om beslut i ärende SSM2015-2432 2021-02-12 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Delgivningskvitto till SSM2015-2432-41 2021-02-12 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Undertecknat delgivningskvitto SSM2015-2432-45 2021-02-15 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat