SSM2015-4192

Beredning av ansökan enligt kärntekniklagen om utbyggnad och fortsatt drift för SFR (SFR-U)
I/U-datum 2015-09-18
Ärendepart
Anläggning
Ärendestatus Avslutad
Avslutningsdatum 2020-02-26
Kontakt registrator@ssm.se

Handlingar i ärendet

Handlingsmening I/U-datum Riktning Avsändare/mottagare Egen referens Dokument
Förtydliganden angående SSM:s konsultrapporter inledande sakgranskning 2016-02-19 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SFR-U Granskningsplan v1 20150918 2015-09-22 Internt dokument Ej publicerat
Internt beslut om att ansökan är tillräckligt komplett för att kungöras 2017-12-11 Internt dokument Ej publicerat