SSM2016-1734

Kontakt i säkerhetsfrågor beträffande kärnanläggningar vid gränserna mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige
I/U-datum 2016-04-05
Ärendepart Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK)
Sundhedsstyrelsen
Statens Strålevern
Anläggning
Ärendestatus Avslutad
Avslutningsdatum 2020-11-13
Kontakt registrator@ssm.se

Handlingar i ärendet

Handlingsmening I/U-datum Riktning Avsändare/mottagare Egen referens Dokument
Kontakt i säkerhetsfrågor beträffande kärnanläggningar vid gränserna mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige 2017-02-25 Utgående Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK)
Sundhedsstyrelsen
Statens Strålevern
Ej publicerat