SSM2016-3477

Nacka tingsrätt - Svensk kärnbränslehantering AB angående utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län
I/U-datum 2016-07-18
Ärendepart Nacka Tingsrätt
Anläggning Forsmarksanläggningen
Ärendestatus Avslutad
Avslutningsdatum 2020-03-05
Kontakt registrator@ssm.se

Handlingar i ärendet

Handlingsmening I/U-datum Riktning Avsändare/mottagare Egen referens Dokument
Nacka tingsrätt - Svensk kärnbränslehantering AB angående utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län 2016-07-18 Inkommande Nacka Tingsrätt Mål nr M 7062-14 Ej publicerat
Yttrande om ytterligare kompletteringsbehov - SKB:s ansökan enligt miljöbalken för utökad verksamhet vid SFR 2016-09-22 Utgående Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt Ej publicerat
Mål M 7062-14, Svensk Kärnbränslehantering AB, angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till nuvarande framtida verksamhet vid SFR i Forsmark, Östhammar kommun 2016-11-17 Inkommande Nacka Tingsrätt M 7062-14 Ej publicerat
Skrivelse om samordning av kungörelse av ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen 2017-11-20 Utgående Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt Ej publicerat
Mål M 7062-14, Svensk Kärnbränslehantering AB, angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till nuvarande framtida verksamhet vid SFR i Forsmark, Östhammar kommun 2017-09-05 Inkommande Nacka Tingsrätt M 7062-14 Ej publicerat
Tidplan för handläggning av mål M 7062-14 2017-10-10 Inkommande Nacka Tingsrätt M 7062-14 Ej publicerat
Justerad tidplan för handläggning av mål M 7062-14 2018-06-28 Inkommande Nacka Tingsrätt M 7062-14 Ej publicerat
Kungörelse och förhandlingsordning i mål M 7062-14 2019-06-19 Inkommande Nacka Tingsrätt M 7062-14 Ej publicerat