SSM2017-2743

Strålsäkerhetsmyndighetens externremiss - Föreskrifter om medicinska exponeringar
I/U-datum 2017-05-22
Ärendepart
Anläggning
Ärendestatus Avslutad
Avslutningsdatum 2019-08-13
Kontakt registrator@ssm.se

Handlingar i ärendet

Handlingsmening I/U-datum Riktning Avsändare/mottagare Egen referens Dokument
missivbrev FS medicinska exponeringar 2017-12-15 Internt dokument Ej publicerat
Remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringar 2017-07-04 Utgående Enligt sändlista
Svenska sjukhusfysikerförbundet
Ej publicerat
Remissvar 2017-07-11 Inkommande Almega AB Ej publicerat
Remissvar 2017-08-08 Inkommande Danderyds sjukhus AB Ej publicerat
Remissvar - Praktikertjänst Röntgen AB 2017-08-22 Inkommande Praktikertjänst Röntgen AB Ej publicerat
Remissvar - Landstinget i Kalmar län 2017-08-25 Inkommande Landstinget i Kalmar län Ej publicerat
Remissvar - Karolinska universitetssjukhuset 2017-08-25 Inkommande Karolinska universitetssjukhuset Ej publicerat
Remissvar - Region Norrbotten 2017-09-04 Inkommande Region Norrbotten Ej publicerat
Remissvar - Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation 2017-09-05 Inkommande Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation Ej publicerat
Remissvar 2017-09-07 Inkommande Progressus Medica AB Ej publicerat
Remissvar - Centrala etikprövningsnämnden 2017-09-12 Inkommande Centrala etikprövningsnämnden Ej publicerat
Remissvar - Region Halland 2017-09-12 Inkommande Region Halland RS170454, RS170459 Ej publicerat
Remissvar Region Halland Excelfiler 2017-09-21 Inkommande Region Halland Ej publicerat
Västra Götalandsregionen - Önskar veta vilka förvaltningar inom regionen som svarat på remissen 2017-09-21 Inkommande Västra Götalandsregionen Ej publicerat
Remissvar - Stockholms läns landsting 2017-09-22 Inkommande Stockholms läns landsting HSN 2017-1353 Ej publicerat
Svar på fråga från VG regionen om vilka förvaltningar som svarat på remissen 2017-09-22 Utgående Västra Götalandsregionen Ej publicerat
Remissvar Stockholms läns landsting Excelfil 2017-09-28 Inkommande Stockholms läns landsting Ej publicerat
Remissvar - Landstinget Dalarna 2017-09-27 Inkommande Landstinget Dalarna LD17/02665 Ej publicerat
Remissvar - Unilabs AB 2017-09-27 Inkommande Unilabs AB Ej publicerat
Remissvar 2017-09-28 Inkommande Gävle sjukhus Ej publicerat
Remissvar - Region Jämtland Härjedalen 2017-09-28 Inkommande Region Jämtland Härjedalen Ej publicerat
Remissvar - Region Jönköpings län 2017-09-28 Inkommande Region Jönköpings län Ej publicerat
Remissvar - Läkemedelsverket 2017-09-28 Inkommande Läkemedelsverket 3.4-2017-051440 Ej publicerat
Remissvar 2017-09-29 Inkommande Kommerskollegium 2017/01248-2 Ej publicerat
Remissvar 2017-09-29 Inkommande Statens beredning för medicinsk och social utvärdering SBU2017/671 Ej publicerat
Remissvar 2017-09-29 Inkommande Folktandvården Västra Götaland FTV2017-00238 Ej publicerat
Remissvar 2017-09-29 Inkommande Svensk Förening för radiofysik Ej publicerat
Remissvar 2017-09-29 Inkommande Svensk förening för odontologisk radiologi (SFOR) Ej publicerat
Remissvar - Sveriges Kommuner och Landsting 2017-09-29 Inkommande Sveriges kommuner och landsting Ej publicerat
Remissvar - Region Skåne 2017-10-02 Inkommande Region Skåne 1.0 Ej publicerat
Remissvar - Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2017-10-02 Inkommande Inspektionen för vård och omsorg 24323 Ej publicerat
Remissvar - Sveriges Folktandvårdsförening 2017-10-02 Inkommande Sveriges Folktandvårdsförening FTV 2017-00247 Ej publicerat
Remissvar - Sveriges Tandhygienistförening 2017-10-03 Inkommande Sveriges Tandhygienistförening Ej publicerat
Remissvar - Svenska sjukhusfysikerförbundet (SSFF) 2017-10-04 Inkommande Svenska sjukhusfysikerförbundet Ej publicerat
Remissvar - Västerbottens läns landsting 2017-10-04 Inkommande Västerbottens läns landsting VLL 1541-2017 Ej publicerat
Remissvar - Regelrådet 2017-10-04 Inkommande Regelrådet RR2017-203 Ej publicerat
Remissvar - ScandiDos 2017-10-04 Inkommande ScandiDos AB Ej publicerat
Remissvar - Svensk förening för nuklearmedicin (SFNM) 2017-10-04 Inkommande Svensk förening för nuklearmedicin Ej publicerat
Remissvar - Region Uppsala 2017-10-04 Inkommande Region Uppsala AS2017-0379 Ej publicerat
Remissvar - Socialstyrelsen 2017-10-04 Inkommande Socialstyrelsen 10.1-19652/2017 Ej publicerat
Remissvar - Universitetssjukhuset Örebro 2017-10-04 Inkommande Universitetssjukhuset Örebro Ej publicerat
Remissvar - Södersjukhuset 2017-10-04 Inkommande Södersjukhuset AB Ej publicerat
Remissvar - Svensk förening för röntgensjuksköterskor 2017-10-04 Inkommande Svensk förening för röntgensjuksköterskor Ej publicerat
Remissvar - Danderyds sjukhus 2017-10-05 Inkommande Danderyds sjukhus AB Ej publicerat
Remissvar - Region Östergötland 2017-10-05 Inkommande Region Östergötland Ej publicerat
Remissvar - Svensk Förening för Medicinsk Radiologi 2017-10-05 Inkommande Svensk Förening för Medicinsk Radiologi (SFMR) Ej publicerat
Remissvar - Region Västmanland 2017-10-03 Inkommande Region Västmanland Ej publicerat
Remissvar - Landstinget i Värmland 2017-10-12 Inkommande Landstinget i Värmland LK/171927 Ej publicerat
Remissvar - Svensk förening för Neuroradiologi 2017-10-05 Inkommande Svensk förening för Neuroradiologi Ej publicerat
Remissvar - Region Kronoberg 2017-10-27 Inkommande Region Kronoberg Ej publicerat
Remissvar - Västra Götalandsregionen 2017-11-02 Inkommande Västra Götalandsregionen HS 2017-00691 Ej publicerat
SSM2017-2743-51 - Remissvar - Västra Götalandsregionen 2017-11-09 Utgående Västra Götalandsregionen Ej publicerat
Remissvar - Västra Götalandsregionen -Excelfil 2017-11-13 Inkommande Västra Götalandsregionen Ej publicerat
Remissvar - Region Örebro län 2017-12-07 Inkommande Region Örebro län 17RS4160 Ej publicerat
Förfrågan om synpunkter på 3 kap. 9 § (bestämmelse+vägledning) 2018-04-04 Utgående Enligt sändlista Ej publicerat
Sändlista - förfrågan enligt SSM2017-2743-55 2018-04-18 Internt dokument Ej publicerat
Synpunkter på 3 kap. 9 § - Landstinget i Kalmar 2018-04-16 Inkommande Landstinget i Kalmar län Ej publicerat
Synpunkter på 3 kap. 9 § - Region Kronoberg 2018-04-16 Inkommande Region Kronoberg Ej publicerat
Synpunkter på 3 kap. 9 § - Region Örebro län 2018-04-18 Inkommande Region Örebro län Ej publicerat
Synpunkter på 3 kap. 9 § - Västra Götalandsregionen 2018-04-18 Inkommande Västra Götalandsregionen Ej publicerat
Synpunkter på 3 kap. 9 § - Landstinget i Värmland 2018-04-18 Inkommande Landstinget i Värmland Ej publicerat
Synpunkter på 3 kap. 9 § - Region Skåne 2018-04-18 Inkommande Region Skåne Ej publicerat