SSM2017-5439

Synpunkter från allmänheten efter kungörelsen av SKB:s ansökan om utökad verksamhet vid SFR
I/U-datum 2017-11-21
Ärendepart
Anläggning
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt registrator@ssm.se

Handlingar i ärendet

Handlingsmening I/U-datum Riktning Avsändare/mottagare Egen referens Dokument
Begäran om att få förlängd svarstid från den 11 mars till den 19 mars 2018 2017-12-15 Inkommande Östhammars kommun Ej publicerat
Förlängd svarstid Östhammars kommun (1) 2018-01-16 Utgående Östhammars kommun Ej publicerat
Information angående Milkas yttrande inte är klar med sina kommentarer 2018-03-13 Inkommande Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) Ej publicerat
Östhammars kommuns - Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen - utbyggnad och fortsatt drift av SFR 2018-03-13 Inkommande Östhammars kommun KS-2015-5 Ej publicerat
Angående remisshanteringen av SFR-ansökan - Information om gemensamt remissvar kommer att lämnas av MKG och Naturskyddsföreningen 2018-03-27 Inkommande Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) Ej publicerat
Möjlighet att kommentera remissynpunkter 2018-09-06 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering ABs ansökan om utbyggnad och fortsatt drift av SFR mål M 7062-14 2018-11-05 Inkommande Miljörörelsens kärnavfallssekretariat
Milkas
Ej publicerat
Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR2) m.m. i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län. 1. 2018-10-31 Inkommande Naturskyddsföreningen Ej publicerat
Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall mål M 7062-14 (MMD) 2018-10-31 Inkommande Ej publicerat