SSM2018-617

Forskningsprojekt – Implementering av analysverktyget MELCOR hos Chalmers forskargrupp svåra haverier
I/U-datum 2018-01-29
Ärendepart Chalmers tekniska högskola
Anläggning
Ärendestatus Avslutad
Avslutningsdatum 2019-02-18
Kontakt registrator@ssm.se

Handlingar i ärendet

Handlingsmening I/U-datum Riktning Avsändare/mottagare Egen referens Dokument
Överenskommelse om forskningsuppdrag 2019-02-18 Utgående Chalmers tekniska högskola Ej publicerat
Undertecknat avtal 2018-03-02 Inkommande Chalmers tekniska högskola Ej publicerat
Meeting notes from Melcor meeting at SSM 22nd of Nov 2018 2018-11-30 Inkommande Chalmers tekniska högskola Ej publicerat
Rapport 2019-02-14 Inkommande Chalmers tekniska högskola Ej publicerat
Ändrat val av analysverktyg 2019-02-18 Internt dokument Ej publicerat