Beredskap och tillståndsprövning

Johan Friberg

Johan Friberg

Titel: Avdelningschef

Telefon: 08-799 4101

Tillståndsprövning strålskydd

Helene Jönsson

Titel: Enhetschef

Telefon: 08-799 4374

Tillståndsprövning kärnteknik

Lisa Ranlöf

Titel: Enhetschef (tf)

Telefon: 08-799 4423

Nukleär kontroll och säkerhetsprövning

Jenny Peterson

Titel: Enhetschef

Telefon: 08-799 4360

Utveckling av skydd och beredskap

Catarina Danestig Sjögren

Titel: Enhetschef

Telefon: 08-799 4269

Genomförande av skydd och beredskap

Emil Jorpes

Titel: Enhetschef

Telefon: 08-799 4468