Normering och kunskapsutveckling

Michael Knochenhauer

Michael Knochenhauer

Titel: Avdelningschef

Telefon: 08-799 4130

Internationell policyutveckling  

Björn Dverstorp

Titel: Enhetschef (tf)

Telefon: 08-799 4215

Nationell normering

Sofia Erlandsson

Titel: Enhetschef

Telefon: 08-799 4335

Forskning

Per Seltborg

Titel: Forskningschef

Telefon: 08-799 4282

Utveckling av strålskydd och miljö

Hélène Asp

Titel: Enhetschef

Telefon: 08-799 4198

Utveckling av anläggningssäkerhet 

Jan Hanberg

Titel: Enhetschef

Telefon: 08-799 4221

Kommunikation och upplysning

Andreas von Schmalensee

Titel: Kommunikationschef

Telefon: 08-799 4311