Tillsyn

Erik Höglund

Titel: Avdelningschef

Telefon: 08-799 4080

Tillsynssamordning och MTO

Anne Edland

Titel: Enhetschef

Telefon: 08-799 4391

Tillsyn händelseuppföljning och teknik  

Sofia Lillhök

Titel: Enhetschef

Telefon: 08-799 4281

Tillsyn allmänhet och miljö

Eva Gimholt

Titel: Enhetschef

Telefon: 08-799 4087

Tillsyn patienter och arbetstagare

Charlotte Lager

Titel: Enhetschef

Telefon: 08-799 4491

Tillsyn drift och avveckling

Anita Hartman Persson 

Titel: Enhetschef (tf)

Telefon: 08-799 4086