Kontakta ledningsgruppen

Här hittar du telefonnummer till Strål­säkerhets­myndig­hetens lednings­grupp.

För att kontakta enskilda personer på Strål­säkerhets­myndig­heten via e-post, skriv adressen enligt följande modell:

fornamn.efternamn@ssm.se

Om namnen innehåller å, ä eller ö så uteslut prickarna och ringarna över bokstäverna i mailadressen.

Generaldirektör

Nina Cromnier

Nina Cromnier

Titel: Generaldirektör

Telefon: 08-799 4444

Gd-stab

Madelene Sandgren

Madelene Sandgren

Titel: Stabschef

Telefon: 08-799 4421

Normering och kunskapsutveckling  

Michael Knochenhauer

Michael Knochenhauer

Titel: Avdelningschef

Telefon: 08-799 4130

Beredskap och tillståndsprövning

Johan Friberg

Johan Friberg

Titel: Avdelningschef

Telefon: 08-799 4101

Tillsyn

Ove Nilsson

Titel: Enhetschef

Telefon: 08-799 4083

Myndighetsstöd

Johan Gistorp

Titel: Avdelningschef

Telefon: 08-799 4167

Hr-chef

Elin Malmtin

Titel: HR-chef

Telefon: 08-799 4447