Kontakta ledningsgruppen

Här hittar du telefonnummer till Strål­säkerhets­myndig­hetens lednings­grupp.

För att kontakta enskilda personer på Strål­säkerhets­myndig­heten via e-post, skriv adressen enligt följande modell:

fornamn.efternamn@ssm.se

Om namnen innehåller å, ä eller ö så uteslut prickarna och ringarna över bokstäverna i mailadressen.

Generaldirektör och ställföreträdande GD

Mats Persson

Mats Persson

Titel: Generaldirektor

Telefon: 08-799 4209

Fredrik Hassel

Fredrik Hassel

Titel: Ställföreträdande generaldirektör

Telefon: 08-799 4151

Avdelningen för kärnkraftssäkerhet

Michael Knochenhauer

Michael Knochenhauer

Titel: Avdelningschef

Telefon: 08-799 4130

Avdelningen för radioaktiva ämnen

Johan Anderberg

Johan Anderberg

Titel: Avdelningschef

Telefon: 08-799 4477

Avdelningen för strålskydd

Johan Friberg

Johan Friberg

Titel: Avdelningschef

Telefon: 08-799 4101

Utvecklingsavdelningen

Anneli Hällgren

Anneli Hällgren

Titel: Avdelningschef

Telefon: 08-799 4286

Avdelningen för verksamhetsstöd

Erik Henriksson

Erik Henriksson

Titel: Avdelningschef

Telefon: 08-799 4390

Sekreterare

Britt-Inger Wede

Britt-Inger Wede

Titel: Avdelningsadministratör

Telefon: 08-799 4308