Kontakta ledningsgruppen

Här hittar du telefonnummer till Strål­säkerhets­myndig­hetens lednings­grupp.

För att kontakta enskilda personer på Strål­säkerhets­myndig­heten via e-post, skriv adressen enligt följande modell:

fornamn.efternamn@ssm.se

Om namnen innehåller å, ä eller ö så uteslut prickarna och ringarna över bokstäverna i mailadressen.

Generaldirektör och ställföreträdande GD

Fredrik Hassel

Fredrik Hassel

Titel: Ställföreträdande generaldirektör

Telefon: 08-799 4151

Avdelningen för kärnkraftssäkerhet

Avdelningen för radioaktiva ämnen

Avdelningen för strålskydd

Utvecklingsavdelningen

Avdelningen för verksamhetsstöd

Sekreterare