Säkerhet

Strålsäkerhetsmyndigheten skriver
egna regler för strålsäkerhet.

Vi ger ut reglerna i Strålsäkerhetsmyndighetens
författningssamling, SSMFS.

Kärnkraftverk och sjukhus
och andra som arbetar med strålning
måste följa reglerna. 

När vi skriver våra regler
följer vi den svenska strålskyddslagen
och kärntekniklagen.

Vi skriver också så kallade Allmänna råd
som hör till strålsäkerhetsreglerna.

De allmänna råden är till för
att göra det lättare
för dem som arbetar med strålning
att förstå och följa lagarna och reglerna. 

Strålsäkerhetsmyndigheten
kontrollerar strålsäkerheten
vid transport av radioaktiva ämnen
och när använt kärnbränsle och
kärnavfall ska tas omhand.