Vi samarbetar med andra

Strålsäkerhetsmyndigheten samarbetar
med flera andra myndigheter
som har hand om liknande frågor,
till exempel Arbetsmiljöverket,
Kemikalieinspektionen,
Havs- och vattenmyndigheten och
länsstyrelserna. 

Strålsäkerhetsmyndigheten samarbetar
med andra länder
för att öka strålsäkerheten.

Vi lär oss mer av andra länder
och delar med oss av vår kunskap till dem.

Strålsäkerhetsmyndigheten är med
i flera internationella organisationer,
exempelvis FN:s atomenergiorgan
International Atomic Energy Agency, IAEA,
och OECD:s Nuclear Energy Agency, NEA. 

Dessutom samarbetar vi med myndigheter
som också arbetar med kärnkraft i andra länder.