Risker med laser

Det finns helt ofarliga lasrar,
till exempel sådana som får finnas
i leksaker.

Men det finns också laser
som kan ge ögonskador.

Risken för en ögonskada
beror på hur stark lasern är,
och på hur långt det är mellan
lasern och ögat,
och på hur länge strålen lyser
mot ögat.

Riktigt starka lasrar
kan ge brännskador på huden.
Sådana lasrar använder man
till exempel i industrin
för att skära i plåt.
Sådana lasrar använder man också
inom sjukvården.

I den här starka klassen av lasrar
finns även vissa så kallade nattklubbslasrar.
När det gäller lasrar i den här klassen
kan det till och med vara farligt
att titta på en matt yta som träffas
av laserstrålen.

För att undvika ögonskador
ska du aldrig titta in i en laser.

Du kan bli bländad och
få svårt att se.

Det kan vara obehagligt
och ibland mycket farligt,
för exempelvis de som kör flygplan
eller bil.