Strålsäkerhetsmyndigheten och laser

Strålsäkerhets­myndigheten följer
allt som händer med lasrar.

Vi skriver regler för lasrar.

Du ska ansöka om tillstånd hos oss
för att använda laserpekare
på allmän plats.

Du måste också ha tillstånd från oss
för att få använda laser vid lasershower
och nattklubbs­föreställningar.

Strålsäkerhets­myndigheten kontrollerar
också att de som fått tillstånd
följer alla regler.