Strålsäkerhetsmyndigheten och laser

Strålsäkerhets­myndigheten skriver regler för lasrar och kontrollerar att reglerna följs.

Du ska ansöka om tillstånd hos oss för att använda laserpekare på allmän plats.

Du måste också ha tillstånd från oss för att få använda laser vid lasershower och nattklubbs­föreställningar.

Strålsäkerhets­myndigheten kontrollerar också att de som fått tillstånd följer alla regler.

Läs mer om vårt uppdrag och laser