Strålsäkerhetsmyndigheten och magnetfält

Strålsäkerhetsmyndighetens uppgift är
att följa forskningen om magnetfält
och hälsorisker.

Myndigheten ska informera om risker upptäcks
eller om det finns misstankar om risker.

Myndighetens uppgift är också
att informera om olika magnetfältskällor
i vår miljö.

Det gör vi bland annat
genom att mäta magnetfält på olika platser.