Strålsäkerhetsmyndigheten och magnetfält

Strålsäkerhetsmyndighetens uppgift är att följa forskningen om magnetfält och hälsorisker.

Myndigheten ska informera om risker upptäcks eller om det finns misstankar om risker.

Myndighetens uppgift är också att informera om olika magnetfältskällor i vår miljö.

Det gör vi bland annat genom att mäta magnetfält på olika platser.