Strålsäkerhetsmyndigheten och mobiltelefoni

Strålsäkerhets­myndighetens uppgift
är att följa forskningen
om mobil­användning
och hälsorisker.

Strålsäkerhets­myndigheten ska
informera om risker upptäcks
eller om det finns misstanke
om risker.

Myndighetens uppgift är också
att kontrollera hur olika radiovågs­källor
är i samhället.

Det gör vi bland annat genom
att mäta på olika platser.