Strålsäkerhetsmyndigheten och radon

Strålsäkerhets­myndigheten har kurser om radon, bland annat för kommunerna. Du kan alltid tala med din kommun om radon.

Det är inte Strålsäkerhets­myndigheten som mäter radon. Det finns särskilda företag som mäter radon.

Det finns också andra myndigheter som arbetar med frågor om radon: Boverket, Livsmedelsverket, Arbets­miljöverket, Folkhälso­myndigheten och Sveriges geologiska under­sökning.