Strålsäkerhetsmyndigheten och radon

Strålsäkerhets­myndigheten har kurser om radon,
bland annat för kommunerna.
Du kan alltid tala med din kommun om radon.

Men det är inte Strålsäkerhets­myndigheten
som mäter radon.
Det finns särskilda företag
som mäter radon.

Det finns också andra myndigheter
som arbetar med frågor om radon:
Boverket, Livsmedelsverket,
Arbets­miljöverket, Folkhälso­myndigheten
och Sveriges geologiska under­sökning.