Slutförvar för använt kärnbränsle

Det använda kärnbränslet från kärnkraftverken
ger ifrån sig strålning under lång tid.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska skydda människor
och miljö från strålning nu och i framtiden.

Därför ska vi se till att kärnkraftverken
följer alla bestämmelser
när det gäller hur det använda kärnbränslet
ska förvaras i framtiden.

Den 16 mars år 2011  lämnade
Svensk kärnbränslehantering AB (SKB)
in en ansökan om tillstånd
för att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle
i Forsmark i Östhammars kommun.

SKB lämnade också in ny information
för sin ansökan om en inkapslingsanläggning
i anslutning till Clab,
Centralt mellanlager för använt kärnbränsle,
i Oskarshamn.

I mer än 30 år
har Strålsäkerhetsmyndigheten
granskat kärnkraftsindustrins arbete
med att ta fram en plats
och en metod
för slutförvar av använt kärnbränsle.
Myndigheten kan därför mycket om detta.

Vi arbetar också
med världens bästa experter.
Därför kan vi gå igenom SKB:s ansökan
på rätt sätt.

När vi är klara
ska vi säga vad vi tycker till regeringen.
Sedan säger regeringen ja eller nej
till SKB:s ansökan.