Slutförvar för använt kärnbränsle

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för att granska den svenska kärnkraftsindustrins program för slutförvar av använt kärnbränsle. Det använda kärnbränslet från kärnkraftverken ger ifrån sig strålning under lång tid.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska skydda människor och miljö från strålning nu och i framtiden. Därför ska vi se till att kärnkraftverken följer alla bestämmelser om hur det använda kärnbränslet ska förvaras i framtiden.

2011 lämnade Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) in ansökningar till oss om tillstånd för att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Vi har i mer än 40 år granskat kärnkraftsindustrins arbete med att ta fram en plats och en metod för slutförvar för använt kärnbränsle. Vi kan därför mycket om detta.

Den 23 januari 2018 berättade vi för regeringen att vi tillstyrker SKB:s ansökningar.

Den 27 januari 2022 gav regeringen SKB tillstånd att uppföra, inneha och driva en anläggning för slutförvar av använt kärnbränsle.