Slutförvar för använt kärnbränsle

Det använda kärnbränslet från kärnkraftverken
ger ifrån sig strålning under lång tid.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska skydda människor
och miljö från strålning
nu och i framtiden.

Därför ska vi se till att kärnkraftverken
följer alla bestämmelser
om hur det använda kärnbränslet
ska förvaras i framtiden.

2011 lämnade Svensk kärnbränslehantering AB (SKB)
in ansökningar till oss om tillstånd
för att bygga ett slutförvar
för använt kärnbränsle.

Vi har i mer än 40 år
granskat kärnkraftsindustrins arbete
med att ta fram en plats
och en metod
för slutförvar för använt kärnbränsle.
Myndigheten kan därför mycket om detta.

Vi arbetar med experter från hela världen.
Därför kan vi gå igenom SKB:s ansökan
på rätt sätt.

Den 23 januari 2018 berättade vi för regeringen
att vi tillstyrker SKB:s ansökningar.

Det är regeringen som säger ja eller nej
till SKB:s ansökan.