Strålsäkerhetsmyndigheten och strålning i vården

Strålsäkerhets­myndigheten arbetar för ett bra strålskydd för patienter, personal och alla andra.

Vi ger ut regler och råd.

Vi informerar och vi ger tillstånd till att använda strålning.

Andra myndigheter som arbetar med liknande frågor är Social­styrelsen, Läkemedels­verket och Arbetsmiljö­verket.

Läs mer om vårt uppdrag inom vården