Strålsäkerhetsmyndigheten och strålning i vården

Strålsäkerhets­myndigheten arbetar för
ett bra strålskydd för patienter,
personal och alla andra.

Vi ger ut regler och råd,
vi informerar och vi ger tillstånd
till att använda strålning.
Andra myndigheter
som arbetar med liknande frågor
är Social­styrelsen, Läkemedels­verket
och Arbetsmiljö­verket.