Nationella strålsäkerhets- och forskningsdagar 2023

Strålsäkerhetsmyndigheten bjuder in till Nationella strålsäkerhets- och forskningsdagar 26-27 oktober 2023.

När: 26-27 oktober 2023
Var: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm (Mitt emot centralstationen)    

Den pågående tekniska utvecklingen och ambitionerna inom kärnkraftsområdet i Sverige och internationellt sätter fokus på olika aspekter av strålsäkerhet. Vilka konsekvenser de kan få för tillståndsprövning och regelverk är exempel på frågor som kommer att belysas och diskuteras vid årets Nationella strålsäkerhets- och forskningsdagar.

Aktuell forskning inom strålsäkerhetsområdet, liksom utmaningar för den nationella kompetensförsörjningen, kommer också att stå i fokus under evenemanget. Dessutom kommer ett urval av pågående och avslutade forskningsprojekt med finansiering från Strålsäkerhetsmyndigheten att presenteras. Det handlar om forskning inom till exempel strålskydd, reaktorsäkerhet, nukleär icke-spridning och avfall från kärntekniska anläggningar.

Spara datumet i din kalender. Mer information och fullständigt program presenteras senare.